Kατατακτήριες Νομικής χωρίς εξετάσεις!

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ ΜΕ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

idef

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Σχολή Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, παρέχει στην Ελλάδα το αναγνωρισμένο πρόγραμμα νομικών σπουδών του Πανεπιστημίου, σε σύμπραξη με το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF.

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα νομικών σπουδών στην Αθήνα είναι κανονικά εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Paris 13, έχουν την ίδια φοιτητική ιδιότητα και λαμβάνουν την ίδια εκπαίδευση με τους φοιτητές που σπουδάζουν στο Παρίσι.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών (LICENCE, MASTER) το Πανεπιστήμιο Paris 13 απονέμει στους έλληνες πτυχιούχους τα Εθνικά Γαλλικά πτυχία και Master, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους γάλλους φοιτητές.

Τα πτυχία είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Paris 13 και από τον Πρύτανη της Ακαδημίας και αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο ως πτυχία της Σορβόννης.

Στην Ελλάδα, η αναγνώριση γίνεται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή από την Επιτροπή του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων για όσους επιθυμούν την εγγραφή τους σε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ συναφών ειδικοτήτων, καθώς και οι φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τρία έτη σπουδών (180 ECTS), μπορούν να αιτηθούν την κατάταξη τους στο δεύτερο έτος του προγράμματος Νομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, με φοίτηση στην Αθήνα.

Η διαδικασία της κατάταξης χωρίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αποτελείται από την εξέταση του φακέλου του υποψηφίου που πραγματοποιείται από την επιτροπή κατατάξεων του Πανεπιστημίου Paris 13 στο Παρίσι. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη συνέντευξη με τον υποψήφιο που λαμβάνει χώρα στο Κολλέγιο IdEF στην Αθήνα.

Η διαδικασία των κατατάξεων στα Γαλλικά Πανεπιστήμια ακολουθεί τη φιλοσοφία του Γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης, που προβλέπει την παροχή από το Κράτος της δυνατότητας σπουδών σε όλους όσους πληρούν τα τυπικά προσόντα, χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό των θέσεων και χωρίς εξετάσεις προεπιλογής. Δεδομένου ότι ο προβιβασμός από το κάθε έτος φοίτησης στο επόμενο, προϋποθέτει επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων του έτους, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν την αξία τους μέσα στο Πανεπιστήμιο.

Στους φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα Νομικών Σπουδών στην Αθήνα παρέχεται η δυνατότητα έναρξης φοίτησης στα Ελληνικά με παράλληλη βελτίωση του επιπέδου γνώσης της γαλλικής γλώσσας. Το απαιτούμενο επίπεδο γαλλικών είναι το Β1. Για όσους υποψήφιους φοιτητές δεν κατέχουν το επίπεδο Β1 παρέχονται εντατικά θερινά μαθήματα γλώσσας στο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο φοιτητής μπορεί, εάν το επιθυμεί, να συνεχίζει αυτόματα τις σπουδές του, δωρεάν, στο Πανεπιστήμιο Paris 13 (πανεπιστημιούπολη Villetaneuse) ή με αίτηση, σε οποιοδήποτε άλλο Πανεπιστήμιο της Ε.Ε.

Με την απόκτηση της Licence Νομικής η μετάβαση από την Licence 3 (3ο έτος σπουδών) στο Master 1 Νομικής (4ο έτος σπουδών) είναι αυτόματη.

Μετά την απόκτηση του Master 1 Νομικής, η μετάβαση σε κάποιο Master 2 Νομικής γίνεται κατόπιν αίτησης και με εξέταση ντοσιέ.


ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 – SORBONNE PARIS CITE

Το Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cite είναι ένα από τα σημαντικότερα Δημόσια Γαλλικά Πανεπιστήμια πολλαπλών κατευθύνσεων. Αριθμεί σήμερα περισσότερους από 22.000 φοιτητές σε όλο το φάσμα των ακαδημαϊκών σπουδών. Βρίσκεται στην βόρεια  περιφέρεια του Παρισιού και είναι εγκατεστημένο σε τέσσερις Πανεπιστημιουπόλεις.

Το Paris 13 είναι ένα σύγχρονο και γεμάτο δυναμισμό Πανεπιστήμιο, διεθνώς αναγνωρισμένο και ευρέως γνωστό για την ποικιλία των επιστημονικών κατευθύνσεων που παρέχει. Συνδυάζει το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και τις απαιτήσεις μιας ανώτατης εκπαίδευσης με την επαγγελματική εξειδίκευση σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση, που αποσκοπεί στη διαμόρφωση στελεχών και επαγγελματιών υψηλής ποιότητας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Οι πτυχιούχοι νομικής του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité μπορούν να εργαστούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως δικηγόροι, δικαστές, συμβολαιογράφοι, εισαγγελείς, δικαστικοί υπάλληλοι, δικαστικοί επιμελητές, υποθηκοφύλακες, νομικοί σύμβουλοι σε επιχείρηση και σε κάθε άλλη θέση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απαιτεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ενός πτυχίου νομικής. Η διαδικασία πρόσβασης στο κάθε επιμέρους νομικό επάγγελμα προσδιορίζεται ειδικώς στην κάθε χώρα από την οικεία νομοθεσία.

Συμπερασματικά, η νομική επιστήμη διδάσκει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, το δε γαλλικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, ένα συνολικό τρόπο ανάπτυξης της σκέψης και έναν επαγγελματισμό που θα είναι οι βάσεις για τη βελτιστοποίηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του αποφοίτου.

Περισσότερα εδώ:  www.idef.gr

Tags: , , , , , , , ,