Προγράμματα στην Κατεύθυνση της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το E-Learning

Print

Το elearning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) διαθέτει ένα πλήθος προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κατεύθυνση της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 14/2/2014 στα ακόλουθα προγράμματα διάρκειας από 5 έως 9 μήνες που είναι διαθέσιμα στον τρέχοντα κύκλο σπουδών:

Business Administration

Executive Business Administration

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Project Management

Financial Management

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Όλοι οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιπλέον εντελώς δωρεάν το τρίμηνο εξ αποστάσεως πρόγραμμα “Η Ελληνική Οικονομία και η Αγορά Εργασίας: 2013-2020’’. Το πρόγραμμα αφορά στις εξελίξεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής αγοράς εργασίας στο βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησής σας μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα: http://elearn.elke.uoa.gr/news.html  όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των προγραμμάτων στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση : elearn-secretariat@elke.uoa.gr.

Tags: , , , , , , ,