E-Learning, Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Π.Α.

Το E-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) λειτουργεί με επιτυχία από το 2001 και παρέχει πάνω από 150 προγράμματα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων όπως Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Επιχειρηματικότητα, Marketing, Λογιστική, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πληροφορική, Τουριστικά, Περιβάλλον, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή, Υγεία, Φιλοσοφία κ.α.

elearning2

Όλα τα νέα προγράμματα που αναπτύσσονται, προσανατολίζονται στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απόλυτα συνυφασμένες με τις εξελίξεις που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρόβλεψης των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία και διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Στο πλαίσιο αυτό πέρα από τα «παραδοσιακά» προγράμματα εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν και επιμορφωτικά προγράμματα σε ειδικότητες του μέλλοντος. Πρόκειται για προγράμματα που σχεδιάστηκαν με αφορμή τη λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΕΒ σχετικά με τα επαγγέλματα που προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας έως το 2020 παρουσιάζοντας το «Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες». Τα προγράμματα αφορούν τους παρακάτω τομείς : Ενέργειας, Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, Τροφίμων, Δομικών Προϊόντων, Περιβάλλοντος, Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), Υγείας. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα προγράμματα που διατίθενται όπως για παράδειγμα ο Υπεύθυνος Διαδικτύου, ο Ειδικός Αντιρρύπανσης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων, Πληροφορική της Υγείας κ.α.

Στο Elearning μπορεί επίσης να βρει κανείς προγράμματα σε ένα πλήθος εκπαιδευτικών κατευθύνσεων που συνδυάζουν τη θεωρητική εκπαίδευση με την εκμάθηση λογισμικών προγραμμάτων και την πρακτική εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα επιχειρήσεων μέσω casestudies.Στην ενέργεια αυτή συμμετέχουν 7 από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικών στην Ελλάδα (Altec, Entersoft, Epsilonnet, Orian, SingularLogic, Softone, Sysco) και 17 εταιρείες της αγοράς που χρησιμοποιούν παρόμοια λογισμικά .

Επιπρόσθετα, το ELearning του Πανεπιστημίου Αθηνών ανταποκρινόμενο στιςαυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας για καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη προσφέρειστον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο (έναρξη μαθημάτων 29/9 και 27/10) στους εκπαιδευόμενούς του,δωρεάν υπηρεσία εξατομικευμένης επιχειρηματικής καθοδήγησης (startupmentoring)προκειμένου να βοηθήσει όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ιδέα.

Μέχρι σήμερα, 14η χρονιάλειτουργίας των εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το elearning του ΕΚΠΑ έχει δεχτεί συνολικά περισσότερες από 50.000 αιτήσεις συμμετοχής, ενώ στα προγράμματα έχουν συμμετάσχει πάνω από 22.000 άτομα.

Τα προγράμματα διεξάγονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω Διαδικτύου και απευθύνονται σε άτομα κάθε ηλικιακής ομάδας που είτε ξεκινάνε σήμερα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, είτε εργάζονται ήδη ως στελέχη σε επιχειρήσεις και ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωσή των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Eπιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία ή μη αναλόγως το Πρόγραμμα. Ακολουθείται ειδική πολιτική χορήγησης εκπτώσεων για τις ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευόμενων: άνεργοι (25%), πολύτεκνοι (20%), ΑΜΕΑ (20%), οικονομικά ασθενείς (15%), κατόχους ευρωπαϊκής κάρτας νέων (30%).

Περίοδοι Έναρξης Μαθημάτων: 29/9/2014 & 27/10/2014

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Site: http://elearn.elke.uoa.gr

E-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr

Τηλ.: 210-36.89.354, 210-36.89.381

Fax: 210-36.89.352

Tags: , , , , , , , , , , , , ,