Περίοδος Αιτήσεων για τα Προγράμματα των Παιδαγωγικών και της Ειδικής Αγωγής από το E-Learning

elearning2222

Το elearning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) διαθέτει ένα πλήθος προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κατεύθυνση των Παιδαγωγικών και της Ειδικής Αγωγής διάρκειας 3-10 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 23/5/2014 στα ακόλουθα προγράμματα που είναι διαθέσιμα στον τρέχοντα κύκλο σπουδών:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία εφόσον το επιθυμούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα επιπλέον πρόγραμμα elearning σχετικά με Διαχείριση Χωρισμού – Διαζυγίου Γονέων.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23/5/2014 – Έναρξη Μαθημάτων: 26/5/2014

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησής σας μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα: http://elearn.elke.uoa.gr/news.html όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των προγραμμάτων στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε email στη διεύθυνση : elearnsecretariat@elke.uoa.gr

Tags: , , , , , , , ,