3ος Διαγωνισμός Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων της Δ.Α.ΣΤΑ. του Πα.Μακ.

dasta2

3ος Διαγωνισμός Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

ΈΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ανακοινώνεται η έναρξη της ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας για την ανάδειξη της καλύτερης πρότασης στο πλαίσιο του 3ου Διαγωνισμού Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: https://dastacontest.uom.gr/voting-2014.

Η Ψηφοφορία θα διαρκέσει έως 21/03/2014, 13:00μμ. και, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξειδικεύονται στον σχετικό «Μηχανισμό Αξιολόγησης και Επιβράβευσης Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» (https://dastacontest.uom.gr/diagonismos-2014-terms-info), μπορούν να λάβουν μέρος, συμβάλλοντας με την ψήφο τους στη διαμόρφωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης –

Παρακολούθησης Έργων (ΠΑ-ΠΕ) του Ε.Λ.Κ.Ε.

(Επιτροπή Ερευνών) Πανεπιστημίου Μακεδονίας

1ος όροφος, γραφ. Κ-123

Β. Βάμβουρα & Ι. Γαβριηλίδου

Τηλέφωνα: 2310.891. 437 & 606

Ε-mail: dasta@uom.edu.gr

Website : http://dasta.uom.gr/

Facebook : http://facebook.com/dastauom

Twitter : https://twitter.com/@dastauom

Tags: , , , , , , , , ,