Προγράμματα στις Κατευθύνσεις της Ψυχολογίας και της Ειδικής Αγωγής από το E-Learning

Print

Το elearning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) διαθέτει ένα πλήθος προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις κατευθύνσεις Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 23/5/2014 στα ακόλουθα προγράμματα που είναι διαθέσιμα στον τρέχοντα κύκλο σπουδών:

Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής

Κατεύθυνση Ψυχολογίας

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία εφόσον το επιθυμούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα επιπλέον πρόγραμμα elearning σχετικά με Διαχείριση Χωρισμού – Διαζυγίου Γονέων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησής σας μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα: http://elearn.elke.uoa.gr/news.html όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των προγραμμάτων στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε email στη διεύθυνση : elearnsecretariat@elke.uoa.gr.

Tags: , , , , , , , , , , ,