Χορήγηση Υποτροφιών από το E-Learning του Ε.Κ.Π.Α.

Print

Το e-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ανακοινώνει για τον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο, τα μαθήματα του οποίου θα ξεκινήσουν στις 26/5/2014, τη χορήγηση 4 υποτροφιών στους 4 πρώτους βαθμολογικά εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τα κάτωθι εξ αποστάσεως προγράμματα:

Business Administration,

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων,

MarketingandCommunicationManagement, και

Ειδική Αγωγή

(μία υποτροφία για κάθε πρόγραμμα)

Η υποτροφία ισοδυναμεί με απαλλαγή από τα δίδακτρα του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους σε κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα μέσω του συνδέσμου http://elearn.elke.uoa.gr/apply.html

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΑΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική εργασιακή εμπειρία ή μη αναλόγως το πρόγραμμα.

H επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Το σύνολο των Προγραμμάτων που διατίθενται από e-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και ΕπιμόρφωσηςτουΕθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) παρουσιάζεται στη σελίδα http://elearn.elke.uoa.gr/news.html

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων  23/5/2014 – Έναρξη Μαθημάτων 26/5/2014

Tags: , , , , , , , , ,