Πρόγραμμα υποτροφιών 2014‐2015 από το Πανεπιστήμιο Lingnan του Χονγκ Κονγκ Κίνας σε Έλληνες σπουδαστές

Το Υπουργείο Εξωτερικών (Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων), με το υπ’ αρ. Φ. 2346.53/2/ΑΣ 11 έγγραφό του, διαβίβασε στην υπηρεσία μας την Ρηματική Διακοίνωση του Γενικού Προξενείου μας στο Χονγκ Κονγκ της Κίνας ως στο σχετικό έγγραφο, αναφορικά με τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές από το Πανεπιστήμιο Lingnan του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα σε Έλληνες σπουδαστές για το ακαδημαϊκό έτος 2014‐2015.

ypotrofies2013

Οι σπουδές αφορούν στις Καλές Τέχνες, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις Κοινωνικές Επιστήμες. Οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα μαθήματα διεξάγονται στην Αγγλική και θα πρέπει να είναι κάτοχοι:

‐GCE (3AL/2AL+2AS),

‐Διεθνούς Διπλώματος Baccalaureate, (από 4 και άνω)

‐SAT/AP (το αντίστοιχό τους ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των υποψηφίων,)

‐εξαιρετικών επιδόσεων,

‐TOEFL, IELTS(επίπεδο 6.0)

Οι αιτούντες θα αξιολογηθούν με βάσει τα ανωτέρω.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου 2014.

Τα μαθήματα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο του 2014.

Η υποτροφία για το 20142015 είναι HK$ 120,000 (περίπου US$ 15,500). Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης για όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπότροφοι θα σημειώσουν ικανοποιητική πρόοδο και θα υπάρχει διαπιστωμένη οικονομική αδυναμία κάλυψης των εξόδων σπουδών τους.

Για τους αλλοδαπούς φοιτητές χορηγείται στέγη στην Πανεπιστημιούπολη. Πληροφορίες δίδονται από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Office of Student Affairs: OSA) και για δυνατότητα στέγασης εκτός της Πανεπιστημιούπολης.

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται με βάση τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής τους αδυναμίας για κάλυψη των εξόδων σπουδών τους.

Οι υποψήφιοι είναι επιλέξιμοι για υποτροφία, εάν έχουν υποβάλλει αίτηση, τους έχει δοθεί θέση σε προπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου για το 2014‐15 και δύνανται αποδεδειγμένα να καλύψουν τα υπόλοιπα έξοδα του προπτυχιακού προγράμματος, που υπερβαίνουν το ποσό της υποτροφίας.

Για τη διαδικασία της υποβολής αίτησης και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση www.LN.edu.hk/admissions/da/intl/scholarships ή να επικοινωνήσουν με το πανεπιστήμιο,

Τμήμα Εγγραφών, τηλ. (00852)2616 8750 ηλ. διεύθυνση: LGadm@L.N.edu.hk και γενικό

τηλ. (00852)2616 8828, fax: (00852)2572 4484.

Tags: , , , , ,