Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδίας 2014-2015

indiaΧορήγηση μια (1) υποτροφίας του Ινδικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Σχέσεων, στο Νέο Δελχί της Ινδίας, σε Έλληνα πολίτη για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, μεταδιδακτορικές σπουδές ή για την απόκτηση Διδακτορικού τίτλου, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι την 24η Φεβρουαρίου 2014, στην Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα.

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 24/2/2014

Όλες οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν εδώ:

Tags: , , , , , ,