Υποτροφίες Νομικής

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

Από το Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité και το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF

Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες υποτροφιών στα αναγνωρισμένα προγράμματα Νομικών Σπουδών (Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό) του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, με φοίτηση στην Αθήνα στο Κολλέγιο IdEF

idef

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF, σε συνέχεια της επίσημης αναγνώρισης του Πτυχίου Νομικής που παρέχει σε σύμπραξη με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, και της δημοσίευσης των βάσεων των Πανελλαδικών για το 2016, αποφάσισε και ανακοινώνει τα ακόλουθα προγράμματα Υποτροφιών.

Υποτροφίες Αριστείας, για αποφοίτους Λυκείου που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016.

1. Απόφοιτοι Λυκείου που συγκέντρωσαν αριθμό μορίων μεγαλύτερο η ίσο με τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής σε Νομική Σχολή Ελληνικού ΑΕΙ για το 2016 και πιστοποιούν επαρκή γνώση της Γαλλικής γλώσσας, μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας για το πρώτο έτος της Νομικής που αντιστοιχεί στο 75% των διδάκτρων. Η συνολική οικονομική υποχρέωση των υπότροφων αυτής της κατηγορίας θα περιοριστεί στο ποσό των 2.900 ευρώ.

2. Απόφοιτοι Λυκείου που συγκέντρωσαν αριθμό μορίων από 17.001 έως τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής σε Νομική Σχολή Ελληνικού ΑΕΙ και πιστοποιούν επαρκή γνώση της Γαλλικής γλώσσας, μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας για το πρώτο έτος της Νομικής που αντιστοιχεί στο 50% των διδάκτρων. Η συνολική οικονομική υποχρέωση των υπότροφων αυτής της κατηγορίας θα περιοριστεί στο ποσό των 4.900 ευρώ.

3. Απόφοιτοι Λυκείου που συγκέντρωσαν αριθμό μορίων από 16.500 έως 17.000 και πιστοποιούν επαρκή γνώση της Γαλλικής γλώσσας, μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας για το πρώτο έτος της Νομικής που αντιστοιχεί στο 25% των διδάκτρων. Η συνολική οικονομική υποχρέωση των υπότροφων αυτής της κατηγορίας θα περιοριστεί στο ποσό των 6.900 ευρώ.

Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα εγγραφής, συγγραμμάτων, εξετάστρων και ενισχυτικών μαθημάτων γλώσσας και ορολογίας που πιθανώς θα χρειαστούν.

Υποτροφίες λόγω κοινωνικών κριτηρίων

Κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Γαλλικού Κολλεγίου εγκρίνει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει κοινωνικών κριτηρίων προκειμένου να επιτρέψει σε υποψήφιους φοιτητές που δεν υπάγονται στις ως άνω κατηγορίες αριστείας να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους σπουδάζοντας νομική.

Οι εν λόγω υποτροφίες λαμβάνουν υπόψη το συνολικό προφίλ των αιτούντων τόσο από πλευράς επιδόσεων όσο και από πλευράς οικονομικών δυνατοτήτων.

Υποτροφίες Μεταπτυχιακού Προγράμματος : Master 2 Droit des Affaires

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF, ενέκρινε για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 4 Υποτροφίες που αντιστοιχούν στο 50% των διδάκτρων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master 2 Droit des Affaires του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cite, με φοίτηση στην Αθήνα.

Η συνολική οικονομική υποχρέωση των υπότροφων αυτής της κατηγορίας θα περιοριστεί στο ποσό των 4.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένων εξόδων εγγραφής, συγγραμμάτων, εξετάστρων και ενισχυτικών μαθημάτων γλώσσας και ορολογίας που πιθανώς θα χρειαστούν.

Η επιλογή των υποψηφίων στους οποίους θα χορηγηθούν οι υποτροφίες θα πραγματοποιηθεί με βάση το βαθμό πτυχίου. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Αναγνώριση πτυχίων Νομικής στην Ελλάδα

Στις 17/06/2016, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που διενεργήθηκε με απόλυτη επιτυχία από τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας(ΜΕΔΕ), οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Ελλάδας δέχθηκαν και επισήμως, τους πρώτους Πτυχιούχους Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF, ως ασκούμενους.

Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης, το Κολλέγιο IdEF είναι επισήμως, το ΠΡΩΤΟ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κολλέγιο με Πτυχιούχους εγγεγραμμένους στα βιβλία ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, με την ίδια ακριβώς διαδικασία που εφαρμόζεται για όλους τους πτυχιούχους Νομικών Σχολών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που πραγματοποίησαν το σύνολο των σπουδών τους στην αλλοδαπή.

Νομικές σπουδές στο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF

Οι Τρίγλωσσες (Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά) Νομικές σπουδές στην Αθήνα που οδηγούν στην απόκτηση του 4ετούς Εθνικού Γαλλικού πτυχίου Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité πιστοποιούν άριστη γνώση του Γαλλικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Οι Εξετάσεις επάρκειας ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας του ΔΣΑ, πιστοποιούν άριστη γνώση του Ελληνικού Δικαίου.

Η 18μηνη άσκηση πραγματοποιείται όπως και για τους πτυχιούχους των Ελληνικών Νομικών Σχολών.

Οι Εξετάσεις για την Αδεια Δικηγορίας πραγματοποιούνται όπως και για τους πτυχιούχους των Ελληνικών Νομικών Σχολών.

Η σταδιοδρομία του νέου Δικηγόρου μπορεί να ξεκινήσει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε Γαλλόφωνες και αγγλόφωνες χώρες εκτός ΕΕ.

Με την πρόταση του Κολλεγίου IdEF, δομείται μια νέα εποχή για τις Νομικές Σπουδές:

Οι τρίγλωσσες νομικές σπουδές γίνονται στην Ελλάδα, η αναγνώριση γίνεται στην Ελλάδα, και η σταδιοδρομία του νέου Δικηγόρου να μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε κάθε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε

Ενημερωθείτε για τα Προγράμματα Νομικών Σπουδών του Κολλεγίου IdEF

www.idef.gr

Tags: , , , , , , , ,