Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών-ερευνητών από το Ι.Π.Ε.Π.

idryma_tryxa

Το Ίδρυμα Παιδείας και Πολιτισμού (Ι.Π.Ε.Π) προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος
www.ipep-gr.org

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 11.4.2014

—————–

Ίδρυμα Παιδείας και Πολιτισμού (Ι.Π.Ε.Π)

Λυσικράτους 12, Πλάκα, τηλ : 210. 32 28 922, fax: 210. 32 53 461, e-mail: info@ipep-gr.org

Tags: , , , , , ,