Τροπολογία: Οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές (Υποτροφίες και δάνεια)

%ce%b7_%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae_%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%cf%89%ce%bd

Οκτώ Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έφεραν στην Βουλή τροπολογία  για την  οικονομική ενίσχυση των προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι.

“Με δεδομένες τις επικρατούσες δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες η ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων φοιτητών αποτελεί προϋπόθεση για τις σπουδές τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας”, τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.

Η Τροπολογία – Προσθήκη

Άρθρο

Στην παρ. 1 του άρθρου 23 με τίτλο «Σύστημα υποτροφιών και δανείων» του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α΄ 159/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της  Ανώτατης Εκπαίδευσης»  όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο δ ως εξής:

«δ) Στους προπτυχιακούς φοιτητές μπορούν να παρέχονται από το Ι.Κ.Υ. οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών και αναγκών διαβίωσης με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η εξειδίκευση των προϋποθέσεων χορήγησής τους, ο αριθμός των δικαιούχων και το ποσό της ενίσχυσης κάθε φορά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή της παρούσης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

Οι προτείνοντες βουλευτές

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Βάκη Φωτεινή

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθία

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

Σεβαστάκης Δημήτριος

Τζούφη Μερόπη

ΠΗΓΗ:alfavita.gr

Tags: , ,