Κατατακτήριες Νομικής και παράλληλες σπουδές Νομικής: η λύση για την ανεργία των νέων της θεωρητικής κατεύθυνσης

amargianakisΤι άλλαξε το τελευταίο διάστημα σε σχέση με την αναγνώριση των πτυχίων των κολλεγίων;

Mε βάσει τους πρόσφατους νόμους Ν.4093/2012 και Ν.4111/2013, ρυθμίστηκε η διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που συμπράττουν με Κολλέγια στην Ελλάδα.

Οι πτυχιούχοι των Κολλεγίων που πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Νόμο, μπορούν πλέον να αιτούνται την επαγγελματική ισοδυναμία του τίτλου τους στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

Με αυτό τον τρόπο, η πρόσβαση τους στα αντίστοιχα επαγγέλματα θα γίνεται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους πτυχιούχους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Για παράδειγμα, ένας πτυχιούχος Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, όπως το Paris 13, ο οποίος φοίτησε στο Κολλέγιο IdEF, θα μπορεί να συμμετάσχει σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπου απαιτείται πτυχίο Νομικής.

Έχει λοιπόν ολοκληρωθεί η διαδικασία της νομοθετικής ρύθμισης η οποία καθιστά τελεσιδίκως τα πτυχία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με φοίτηση σε Κολλέγια ισοδύναμα με αυτά των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Σχετικά με τα Ευρωπαϊκά πτυχία Νομικής και την αναγνώριση τους στην Ελλάδα, ποιά είναι η αποδοχή από τους δικηγορικούς Συλλόγους. Τι ισχύει για όσους επιθυμούν να δικηγορήσουν;

Επιτρέψτε μου καταρχάς να θυμίσω ότι το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF είναι το πρώτο Ελληνικό Κολλέγιο, του οποίου απόφοιτοι είναι ήδη μέλη Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος αλλά και το πρώτο Ελληνικό Κολλέγιο που αναγνωρίστηκε επισήμως από το Νομικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο έδωσε το δικαίωμα στους κατόχους πτυχίου του Université Paris 13, με φοίτηση στο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF, να εγγράφονται στο Μητρώο Ασκούμενων Δικηγόρων στην Κύπρο.

Το νέο δεδομένο είναι ότι οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στην Ελλάδα θα γίνονται δεκτοί και στους Ελληνικούς δικηγορικούς Συλλόγους, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή να φύγουν καθόλου εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στην Ελλάδα, εγγράφονται στους Ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους πτυχιούχους Ελληνικών Νομικών Σχολών, δηλαδή με απλή προσκόμιση του πτυχίου τους.

Μετά την πρακτική άσκηση διάρκειας 18 μηνών, συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την άδεια Δικηγορίας ακριβώς όπως και οι πτυχιούχοι των Ελληνικών Νομικών Σχολών.

Κατόπιν των ανωτέρω εξελίξεων, το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF παρέχει στους τρίγλωσσους πτυχιούχους Νομικής του (Έλληνες, Κυπρίους, Γάλλους ή υπηκόους άλλων Κρατών-Μελών) τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την άσκηση για την πρόσβαση στο επάγγελμα του Δικηγόρου, αλλά και να σταδιοδρομήσουν εντός και εκτός εθνικών συνόρων. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο στην Ελληνική γλώσσα, στη Γαλλία ή σε άλλη γαλλόφωνη χώρα στη Γαλλική γλώσσα, σε άλλο Κράτος-Μέλος στην Αγγλική γλώσσα ή στην οικεία γλώσσα.

Σε σχέση με την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ τι αλλαγές υπάρχουν;

Η διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης πτυχίου μέσω ΔΟΑΤΑΠ, δε χρησιμεύει πλέον, παρά μόνο για συνέχιση σπουδών (μεταπτυχιακό) σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αφορά επαγγελματική δραστηριότητα (εργασία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εγγραφή σε Συλλόγους και Επιμελητήρια) ενιαία αρμόδια αρχή είναι το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ν.4093/2012).

Ειδικά για την εγγραφή για άσκηση σε Ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους, μόνο οι πτυχιούχοι νομικών σχολών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν, προηγουμένως, να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους στο ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των ελληνικών Νομικών Τμημάτων Νομικών Σχολών.

Με βάση τα νέα δεδομένα λοιπόν, ποια είναι η πρόταση σας για όσους ενδιαφέρονται για Νομικές σπουδές στην Ελλάδα;

Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι, στο σύνολο της χώρας είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων περίπου 42.113 δικηγόροι. Αυτός ο μεγάλος αριθμός των εγγεγραμμένων δικηγόρων βρίσκεται σε πλήρη δυσαναλογία σε σχέση με τους αριθμούς των δικηγόρων στα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η πρόσβαση στην άσκηση και η απόκτηση της ιδιότητας του Δικηγόρου δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση τον αξιοπρεπή βιοπορισμό, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει οικογενειακή παράδοση, δηλαδή έτοιμο Δικηγορικό γραφείο.

Οι νέοι Δικηγόροι που εισέρχονται στο επάγγελμα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με επιστημονικές γνώσεις νέας τεχνολογίας προκειμένου να επιβιώσουν σε συνθήκες ολοένα αυξανόμενου ανταγωνισμού. Επιπροσθέτως, η άριστη γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών είναι το κλειδί για να μην εγκλωβιστούν αποκλειστικά και μόνο στην ελληνική αγορά εργασίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι τρίγλωσσες Νομικές σπουδές που παρέχει στην Ελλάδα το Γαλλικό Κολλέγιο σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Paris 13 της Σορβόννης, αποτελούν σήμερα την πλέον ολοκληρωμένη πρόταση φοίτησης.

Τι δυνατότητες δίνει το Γαλλικό Κολλέγιο σε φοιτητές σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης των Ελληνικών ΑΕΙ που θέλουν να αποκτήσουν πτυχίο Νομικής;

Οι τεταρτοετείς φοιτητές και οι πτυχιούχοι συναφών με τη Νομική σχολών Ελληνικών ΑΕΙ γίνονται δεκτοί στο 2ο έτος Νομικής του Γαλλικού Πανεπιστημίου με φοίτηση στην Αθήνα στο Γαλλικό Κολλέγιο. Η διαδικασία κατάταξης περιλαμβάνει εξέταση του φακέλου από επιτροπή και συνέντευξη με τον Πρύτανη της Νομικής σχολής. Σε αντίθεση με τις κατατακτήριες εξετάσεις για τις Ελληνικές Νομικές σχολές, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί. Τα ζητούμενα είναι η επιλογή της Νομικής να έχει γίνει συνειδητά, οι υποψήφιοι προς κατάταξη να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο γαλλικός νόμος και να είναι πρόθυμοι να εργαστούν για να αποκτήσουν το Πτυχίο της Σορβόννης.

Είχατε αναφέρει προηγουμένως τον όρο παράλληλη φοίτηση. Τι αφορά ακριβώς και πως μπορεί να αποτελέσει αντίδοτο στην ανεργία των νέων πτυχιούχων;

Ενας νέος με πτυχίο ΑΕΙ μίας ειδικότητας που δεν εξασφαλίζει άμεση απορρόφηση απο την αγορά εργασίας έχει τις ακόλουθες επιλογές: 1) να περιμένει πότε θα ανοίξει κάποια θέση, 2) να φύγει στο εξωτερικό, 3) να κάνει ένα μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο με την ελπίδα ότι θα βρεί στη συνέχεια δουλειά.

Οι δυνατότητες παράλληλης φοίτησης στη Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Paris 13 σε σύμπραξη με το Κολλέγιο IdEF στην Αθήνα επιτρέπουν στους φοιτητές των Ελληνικών ΑΕΙ τον επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, χωρίς χαμένα χρόνια. Παραλληλα με την απόκτηση του Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ μπορούν να αποκτήσουν και το Πτυχίο Νομικής του Γαλλικού Πανεπιστημίου. Εν συνεχεία μπορούν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά ή το ένα ή το άλλο ή και τα δύο. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας πολλαπλασιάζονται.

Δρ. Στυλιανός Αμαργιανάκης

Γενικός Διευθυντής του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF που συμπράττει με το Université Paris 13 της Σορβόννης

Tags: , , , , , , , , , ,