Συνέντευξη της Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Διευθύντρια του ΜΠΣ στη «Πληροφορική»

 

papei33

Μιλήστε μας για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Πληροφορικής

Στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργούν παράλληλα δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

Το πρώτο ΠΜΣ, με τίτλο «Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής», έχει ως αντικείµενο την οργάνωση και διδασκαλία των σημαντικότερων κατευθύνσεων της επιστήµης της Πληροφορικής και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τοµείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα µας. Συγκεκριμένα, το ΠΜΣ έχει κανονική διάρκεια σπουδών 18 μηνών και απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) σε μια από τις επόμενες έξι κατευθύνσεις:

Δεκτοί γίνονται, μετά από επιλογή, κυρίως, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ οι οποίοι έχουν ήδη μια αρκετά καλή γνώση της Πληροφορικής από τις προπτυχιακές σπουδές τους και επιθυμούν να αποκτήσουν μια περαιτέρω ειδίκευση σε κλάδους της Πληροφορικής.

Το δεύτερο ΠΜΣ µε τίτλο «Πληροφορική» έχει ως αντικείµενο την άρτια και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση αποφοίτων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, όχι κατ’ ανάγκη άμεσα συναφών με την Πληροφορική, σε προχωρημένες μεθοδολογίες εφαρμογής της σύγχρονης επιστήμης της Πληροφορικής. Η ανάγκη για την κατάρτιση αυτού του προγράμματος σπουδών υπαγορεύθηκε από την υψηλού βαθμού διαθεματικότητα της Πληροφορικής και από τις σύγχρονες απαιτήσεις υψηλής γνώσης και χρήσης της Πληροφορικής σε όλες τις επιστήμες. Ως εκ τούτου, τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί με ιδιαίτερη φιλοσοφία και περιεχόμενο και με βάση τα πρότυπα αντίστοιχων Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων στα οποία λειτουργούν ανάλογα προγράμματα τουλάχιστον από 25ετίας και με εξαιρετική επιτυχία. Τα προγράμματα αυτά αποκαλούνται “M.Sc. conversion courses” και προσφέρονται από Τμήματα Πληροφορικής κορυφαίων Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων, όπως το Imperial College, το University College London, το UMIST κ.λπ. Στον Ελλαδικό χώρο, όμως, το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς πρωτοπορεί.

Σε ένα κόσμο που αλλάζει διαρκώς, με τη χρήση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, πόσο απαραίτητο ένα μεταπτυχιακό στη Πληροφορική;

Ένα μεταπτυχιακό στην Πληροφορική είναι απαραίτητο στις μέρες μας γιατί ανοίγει τους ορίζοντες και παρέχει εξειδίκευση. Ειδικά η Πληροφορική που εξελίσσεται ταχύτατα αλλά και απλώνεται ολοένα και περισσότερο στις άλλες επιστήμες και στους διάφορους τομείς της ζωής μας χρειάζεται να μελετηθεί σε επίπεδο μεταπτυχιακού για να μπορέσει κάποιος να αποκτήσει τα ουσιαστικά εφόδια εξειδίκευσης και τις απαραίτητες γνώσεις για να βρεθεί στην πρωτοπορία της τεχνολογίας. Από πολλές μελέτες που έχουν εκπονηθεί στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, προκύπτει ότι στα επόμενα χρόνια, η ζήτηση για εξειδικευμένους επιστήμονες της Πληροφορικής θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τους επιστήμονες που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές. Αυτό δείχνει ότι μια υψηλή εξειδίκευση στην Πληροφορική σε επίπεδο μεταπτυχιακού είναι μια άριστη επένδυση για το εργασιακό μέλλον των νέων επιστημόνων.

Τι εικόνα έχετε όσον αφορά την απορρόφηση των αποφοίτων σας στην αγορά εργασίας;

Οι απόφοιτοί μας έχουν εξαιρετική απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας. Αυτό προκύπτει και από μελέτες του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς που έρχεται σε επαφή με πολλούς εργοδότες αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Όπως καταδεικνύουν οι μελέτες, οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής βρίσκουν εργασία αμέσως μετά την αποφοίτησή τους. Άλλωστε θα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι λίγες οι εταιρείες που απευθύνονται στο Τμήμα μας ζητώντας στελέχη εξειδικευμένα στην Πληροφορικής. Θα πρέπει να τονίσω ότι κι εμείς διατηρούμε μια πολύ καλή επαφή με την αγορά εργασίας και διοργανώνουμε ημερίδες με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα αλλά και επικαιροποιούμε πολύ συχνά τα προγράμματα σπουδών μας ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Η Πληροφορική είναι μια επιστήμη που μπορεί να οδηγήσει έναν επιστήμονα στην κορυφή των εγχώριων και διεθνών αγορών με τη χρήση μόνον της δικής του υψηλής εξειδίκευσης και όχι κατ’ ανάγκη ακριβού εξοπλισμού από υπολογιστές. Επομένως είναι κατάλληλη και για αυτοαπασχόληση με υψηλές προδιαγραφές.

Ποιους στόχους θέτετε ως Πρόεδρος του Τμήματος και διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Πληροφορική;

Στόχος μου είναι η συνεχής βελτίωση και άνοδος για το Τμήμα Πληροφορικής αλλά και για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική, το οποίο διευθύνω. Το Τμήμα Πληροφορικής είναι ήδη καταξιωμένο σε διεθνές επίπεδο και οι ερευνητικές αλλά και διδακτικές δραστηριότητες είναι εφάμιλλες με αυτές εξαιρετικών Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής εκτελούν χρέη Επικεφαλής Επιμελητού (Editor-in-Chief) ή Μέλους του Συμβουλίου Επιμελητών (Editorial Board Member) σημαντικών διεθνών επιστημονικών περιοδικών και, επομένως, συμβάλλουν στη διαμόρφωση των εξελίξεων της Επιστήμης και των Τεχνολογιών της Πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια ακόμα σημαντική διεθνής αναγνώριση του Τμήματος Πληροφορικής αποτυπώνεται στα αποτελέσματα του εργαλείου ακαδημαϊκής αναζήτησης Microsoft Academic Search που έχει κατασκευάσει η γνωστή εταιρία Microsoft. Σύμφωνα με το εργαλείο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κατατάσσεται στα 100 κορυφαία του κόσμου, στη θέση 73, για την περιοχή της Πληροφορικής Computer Education, ανάμεσα σε 4.333 άλλα πανεπιστήμια και οργανισμούς διεθνώς. Για να βελτιώνεται το Τμήμα, χρειάζεται συχνή επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών αλλά και συνεχής προώθηση της έρευνας που διεξάγεται στο Τμήμα Πληροφορικής καθώς και της διδασκαλίας μέσω της οποίας, εμείς οι Καθηγητές, μεταδίδουμε τις γνώσεις Πληροφορικής σε νέους επιστήμονες, οι οποίοι με τη σειρά τους θα γίνονται πολύτιμα στελέχη Πληροφορικής στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Είναι δική μου επιδίωξη ως Προέδρου του Τμήματος να διασφαλίσω τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στους αποφοίτους μας να έχουν την καριέρα που επιδιώκουν σε οποιονδήποτε εργασιακό ή ακαδημαϊκό χώρο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Μέχρι τώρα αυτό το καταφέρνουμε.

Τι άλλες παροχές πέραν της διδασκαλίας προσφέρονται στους φοιτητές των ΠΜΣ;

Το Τμήμα Πληροφορικής διοργανώνει μεγάλο πλήθος διεθνών συνεδρίων υψηλού κύρους με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων και επιστημονικών οργανισμών του εξωτερικού, στα οποία προεδρεύουν μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Την τελευταία πενταετία έχουν διοργανωθεί περίπου 30 τέτοια συνέδρια. Με αυτόν τον τρόπο, το Τμήμα Πληροφορικής συνεισφέρει μέγιστα στη διεθνή επιστημονική προβολή του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ολόκληρης της χώρας μας. Δίνουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές των ΠΜΣ να παρακολουθούν αυτά τα συνέδρια χωρίς επιβάρυνση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια παροχή που οι φοιτητές δεν μπορούν να τη βρουν αλλού. Η παρακολούθηση διεθνών συνεδρίων υψηλού κύρους δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αφουγκραστούν τις τελευταίες εξελίξεις της Πληροφορικής και να ακούσουν ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές από τα καλύτερα Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού, (Αμερική, Καναδά, Ευρώπη, Ασία κ.λπ.). Αυτή η δυνατότητα διευρύνει τους ορίζοντες της εκπαίδευσής τους σε υπερθετικό βαθμό.

Προσφέρονται δυνατότητες σπουδών διδακτορικού επιπέδου στο Τμήμα;

Βεβαίως προσφέρονται δυνατότητες σπουδών διδακτορικού επιπέδου στο Τμήμα. Μάλιστα κατά την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής, οι εξωτερικοί αξιολογητές αναφέρθηκαν στα διδακτορικά με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια. Έχουμε περίπου 80 υποψήφιους διδάκτορες και άλλους τόσους μεταδιδάκτορες οι οποίοι επιβλέπονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής σε διάφορα τρέχοντα ερευνητικά προβλήματα της Πληροφορικής. Πολλοί από αυτούς τους Διδάκτορες αποτελούν σήμερα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και ερευνητικών κέντρων. Στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, οι υποψήφιοι διδάκτορες προετοιμάζουν και παρουσιάζουν πρωτότυπες εργασίες οι οποίες ανακοινώνονται σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά πολύ υψηλού κύρους. Χαρακτηριστικό του πολύ υψηλού επιπέδου της έρευνας που επιτελείται στο Τμήμα μας είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, εργασίες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και υποψηφίων διδακτόρων όχι μόνο έχουν δημοσιευθεί αλλά και διακριθεί σε αναγνωρισμένα διεθνή συνέδρια και περιοδικά.

– Σύντομο cv:

Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου

Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

virvou2

Η Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου έχει Πτυχίο Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Master of Science σε Computer Science από το University College London του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και Διδακτορικό στην Τεχνολογία Λογισμικού από το University of Sussex, με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Είναι Καθηγήτρια Α’ βαθμίδας και Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι επίσης Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική» και Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου στην «Τεχνολογία Λογισμικού». Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία διδασκαλίας και έρευνας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, όπου διδάσκει κάθε χρόνο 6 προπτυχιακά μαθήματα και 5 μεταπτυχιακά μαθήματα, επιβλέπει 20 πτυχιακές εργασίες, 30 μεταπτυχιακές διατριβές, 7 υποψήφιους διδάκτορες και 5 μετα-διδάκτορες. Έχει συγγράψει 6 επιστημονικά βιβλία και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 350 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στα διεθνή επιστημονικά δρώμενα. Είναι επικεφαλής της επιστημονικής συντακτικής επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού SpringerPlus. Ήταν Γενική Πρόεδρος σε 20 διεθνή συνέδρια τα τελευταία έξι χρόνια. Παράλληλα ήταν επιμελήτρια 15 τόμων βιβλίων, που έχουν εκδοθεί από το διεθνή ακαδημαϊκό εκδοτικό οίκο Springer, σε θέματα Πληροφορικής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Τεχνολογία Λογισμικού, το Εκπαιδευτικό Λογισμικό, την Τεχνητή Νοημοσύνη κ.α. Το έργο της έχει μεγάλη διεθνή αναγνώριση. Οι εργασίες της έχουν περισσότερες από 2000 αναφορές τρίτων. Tο εργαλείο Ακαδημαϊκής αναζήτησης της Microsoft, την κατατάσσει στη παγκόσμια θέση 53 στους κορυφαίους συγγραφείς στον τομέα του Computer Education ανάμεσα σε 58000 συγγραφείς στον κόσμο. To Εργαστήριο που διευθύνει και η δική της έρευνα έχουν καθοριστική συνεισφορά στην παγκόσμια κατάταξη του Πανεπιστημίου Πειραιώς στα 100 κορυφαία του κόσμου για τον τομέα της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με το εργαλείο Ακαδημαϊκής αναζήτησης της Microsoft.

 

Tags: , , , , , ,