ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τον Καθηγητή κο Αθανάσιο Μιχιώτη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τον Καθηγητή κο Αθανάσιο Μιχιώτη, Διευθυντή του αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) που προσφέρεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και το Wroclaw University of Economics (WUE) της Πολωνίας.

kathigitis

Αγαπητέ κε Μιχώτη θα ήθελα αρχικά να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Είστε Διευθυντής ενός από τα πιο δημοφιλή –αν δει κανείς την αναλογία αιτήσεων και εισακτέων- μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ στη Διοίκηση Eπιχειρήσεων (ΜΒΑ). Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για το πρόγραμμα και τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι το καθιστά δημοφιλές;

Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά με υγεία και δύναμη.

Το αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) υποδέχτηκε τους πρώτους 90 φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 2005-06. Σήμερα το ΜΒΑ υποδέχεται ετησίως 450 φοιτητές/τριες με περισσότερες από τετραπλάσιες αιτήσεις από τις προσφερόμενες θέσεις, μία δηλαδή αναλογία θέσεων προς αιτήσεις αρκετά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μέση αναλογία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΑΠ. Κατά το τρέχον έτος 2015-16 το ΜΒΑ αριθμεί 1385 ενεργούς φοιτητές κατανεμημένους σε 59 τμήματα.

Αν δεν κάνω λάθος το πρόγραμμα είναι αγγλόφωνο. Εχοντας υπόψη μου τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε ένα μόνο αγγλόφωνο πρόγραμμα;

Εξαρχής ο προσανατολισμός του ΜΒΑ του ΕΑΠ ήταν η ‘εξαγωγή’ του σε άλλες χώρες, γι αυτό και από την αρχή όλο το διδακτικό υλικό του δημιουργήθηκε στην αγγλική, με στόχο την υποδοχή διεθνών φοιτητών. Παρόλα αυτά το θεσμικό πλαίσιο ήταν τόσο ανελαστικό που μόλις το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, ήτοι κοντά 10 χρόνια από τη λειτουργία του, το ΜΒΑ έκανε το σημαντικό βήμα του αρχικού του διεθνοποιημένου προορισμού, λειτουργώντας για πρώτη φορά σε συνεργασία με το Wroclaw University of Economics της Πολωνίας, ανοίγοντας έτσι τις πόρτες του σε διεθνείς φοιτητές.

university

Γιατί ένας φοιτητής να επιλέξει το ΜΒΑ του ΕΑΠ;

Οι λόγοι είναι πολλοί. Πριν αναφέρω όμως τους βασικότερους από αυτούς, θα πρέπει να επισημάνω ότι όπως όλα τα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ έτσι και το ΜΒΑ στηρίζεται στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Άρα μιλάμε για ένα πρόγραμμα στο οποίο ο φοιτητής δεν είναι μέσα σε μία αίθουσα και παρακολουθεί καθημερινά ή τα σαββατοκύριακα κάποιες ώρες, όπως γίνεται στα συμβατικά πανεπιστήμια, αλλά συναντιέται 5 φορές το χρόνο με τον διδάσκοντα του τμήματός του και προσέρχεται σε δύο εξεταστικές δοκιμασίες, μία τακτική και μία επαναληπτική, αν χρειαστεί. Οι συναντήσεις γίνονται σε 3 πόλεις, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Ειδικά στο διεθνές τμήμα του προγράμματος, όπου οι περισσότεροι φοιτητές ζουν εκτός Ελλάδος, δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις, αλλά 10 τηλεδιασκέψεις, οι οποίες μαγνητοσκοπούνται και μπορούν και όσοι δεν τις παρακολουθήσουν σύγχρονα, να τις δουν σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή ασύγχρονα. Έτσι για το διεθνές τμήμα υπάρχει μόνο η δια ζώσης παρουσία στις εξετάσεις, ο τόπος διεξαγωγής των οποίων εξαρτάται από τη γεωγραφική κατανομή των φοιτητών αυτών.

Επανερχόμενος όμως στο ερώτημά σας, πιστεύω ότι η μέχρι σήμερα μεγάλη προτίμηση των υποψήφιων φοιτητών στο Πρόγραμμα, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη φήμη του προγράμματος, όπως αυτή διαχέεται από τους αποφοίτους του. Το ΜΒΑ έχει φτάσει σήμερα σε ένα σημαντικό ακαδημαϊκό και οργανωτικό επίπεδο ανάπτυξης, γεγονός που το κάνει αρωγό σε μία θετική εικόνα αυτού στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και στην κοινωνία. Επισημαίνω ότι το 2012 το ΜΒΑ αποτέλεσε τον κεντρικό πυλώνα των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ για την αξιολόγηση του ΕΑΠ από το European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), ενώ τον Σεπτέμβριο του 2013 ήταν το πρώτο πρόγραμμα του ΕΑΠ που αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Σημαντικός επίσης λόγος για τη δημοφιλία του προγράμματος αποτελεί η ακαδημαική οντότητα του συνόλου των διδασκόντων σε αυτό, που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ από όλα σχεδόν τα ΑΕΙ της χώρας αλλά και από διδάκτορες με σημαντικό επιστημονικό έργο.

Πόσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές;

To MBA είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ που δίνει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 τη δυνατότητα στους φοιτητές του να το ολοκληρώνουν σε 2 έτη, στην κατεύθυνση, αν θέλετε, αντιμετώπισης του ανταγωνισμού των υπολοίπων διεθνών αγγλόφωνων ΠΣ.

Μπορούν όλοι οι φοιτητές που εισέρχονται στο πρόγραμμα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Προγράμματος;

Όπως δείχνει το πολύ μικρό ποσοστό των φοιτητών που διακόπτουν η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ΝΑΙ. Παρόλα αυτά, έχουμε προτείνει από παλιά στη Διοίκηση του ΕΑΠ, και το έχουμε ξαναθέσει και στη νέα Διοίκηση, να λειτουργεί, λόγω της πολυσυλλεκτικότητας του προγράμματος, ένα ταχύρυθμο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα (foundation course), για απόκτηση (από τους νεοεισερχόμενους φοιτητές) βασικών γνώσεων στις ποσοτικές μεθόδους και στα οικονομικά. Το προπαρασκευαστικό αυτό πρόγραμμα θα είναι ενισχυτικού/υποστηρικτικού χαρακτήρα, θα υλοποιείται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και η παρακολούθησή του θα είναι προαιρετική.

Πώς δομείται το Πρόγραμμα; Ποια είναι τα αντικείμενα στα οποία εμβαθύνει;

Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 Θεματικές Ενότητες (ΘΕ), κάθε μία εκ των οποίων αντιστοιχεί σε 3 εξαμηνιαία μαθήματα των συμβατικών πανεπιστημίων, ενώ προβλέπεται και η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε μία από αυτές τις ΘΕ. Τα γνωστικά αντικείμενα των ΘΕ είναι:

  • MBA50 Economics for Managers (International Economic Environment, Managerial Economics, European Business)

  • MBA60 Advanced Quantitative Methods for Managers (Advanced Quantitative Analysis, Economic and Business Modelling, Decision Making)

  • MBA51 Financial Management & Accounting (Corporate Finance, Financial Accounting, Investment Analysis & Portfolio Management, Financial Statement Analysis)

  • MBA61 Management of People & Organisations (Management, Human Resource Management, Marketing Management, Strategic Management)

Μπορείτε να μας αναφέρετε έναν από τους επόμενους στόχους που έχετε θέσει στο πλαίσιο του προγράμματος;

Στοχεύουμε στην εντατικότερη προώθηση του διεθνοποιημένου ΜΒΑ σε χώρες του εξωτερικού, κάτι φυσικά που προϋποθέτει τη διάθεση των αναγκαίων για το σκοπό αυτό σχετικών πόρων από το ίδρυμα. Οι χώρες που έχουμε σκεφτεί και μπορεί να αποτελέσουν πρώτο σταθμό της ενέργειας αυτής είναι η Τουρκία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ιταλία και η Βουλγαρία.

Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα;

Δ/ΝΤΗΣ ΜΒΑ:

Για τους υποψηφίους του διεθνούς τμήματος η προθεσμία λήγει στις 31 Ιανουαρίου, ενδεχομένως να δοθεί μία μικρή παράταση, και η επιλογή αυτών γίνεται με βάση τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται και για τις υπόλοιπες θέσεις, αλλά με συνέντευξη, αντί για κλήρωση.

Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στους υψηλούς στόχους που έχετε θέσει.

Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

Tags: , , , , , , ,