Συνέδριο για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. σας προσκαλεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:30 – 13:30 στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Πλησίον Πάντειου Πανεπιστημίου, Τ.Κ. 101 63, Αθήνα) στο Συνέδριο με θέμα “Χτίζοντας ένα σύγχρονο Εκπαιδευτικό Σύστημα με πολιτικές για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα σε καιρό κρίσης”, καθώς και παρουσίαση του Πανεπιστημίου Johns Hopkins – SAIS Europe.

institoutoooo

Στο εν λόγω συνέδριο θα συζητηθούν πολιτικές και προτεραιότητες για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα για ένα σύγχρονο Εκπαιδευτικό σύστημα σε καιρό κρίσης. Στο δεύτερο μέρος του Συνεδρίου και σε συνεργασία με το Διεθνούς φήμης Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Johns Hopkins University – SAIS Europe θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, καθώς και των ευκαιριών που το Πανεπιστήμιο προσφέρει για υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στο www.irtea.gr

Θα χορηγηθούν πιστοποιητικά συμμετοχής.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης


Χαιρετισμοί

11:00 – 11:10 Ε. Κρέτσος, Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

11:10 – 11:20 Γ. Αντωνακάκης, Συνιδρυτής & Πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας &

Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.


Ομιλίες

11:20 – 11:40

Χαράλαμπος Γκούσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος Μεταπτυχιακού

Προγράμματος Σπουδών Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

“Η εφαρμογή της μη τυπικής μάθησης και η αναγκαιότητα πολυγλωσσίας στο εκπαιδευτικό σύστημα”

11:40 – 12:00

Μαρία Ηλιοπούλου, Αντιδήμαρχος Για το Παιδί της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

“Η συνεισφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κατάρτιση και την εκπαίδευση των νέων.”

12:00 – 12:20

Δρ. Χριστίνα Pascual, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

“Το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου ‘Έρευνας : το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Αριστείας”

12:20 – 13:00

Τοποθετήσεις νέων για το εκπαιδευτικό σύστημα που οραματίζονται

13:00 – 13:30

Daniela Francesca Coleman, Director of Admissions & Recruitment of Johns Hopkins University-SAIS Europe (ομιλία στα αγγλικά)

“Η σπουδαιότητα ενός ανταγωνιστικού μεταπτυχιακού και παρουσίαση του μεταπτυχιακού και του προγράμματος υποτροφιών για Έλληνες φοιτητές”

Tags: , , , , , ,