Επιλέγοντας μεταπτυχιακό στην Ελλάδα: τι πρέπει να προσέξετε

master_greeceΤελειώνοντας τις προπτυχιακές σπουδές, οι περισσότεροι από σας έχετε μπει στη διαδικασία να αναλογιστείτε αν θα ακολουθήσετε μεταπτυχιακές σπουδές ή θα ψάξετε απευθείας για δουλειά. Ένα ποσοστό νέων αποφοίτων επιλέγουν μία περιστασιακή απασχόληση, προκειμένου να αποκτήσουν μία εικόνα της αγοράς εργασίας και του επαγγέλματος που τους ενδιαφέρει, πριν καταλήξουν στην επιλογή μεταπτυχιακού. Σε περίπτωση πάντως που καταλήξετε πως οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι η καλύτερη επιλογή για σας τη δεδομένη στιγμή, θα χρειαστεί να διερευνήσετε προσεκτικά τις εναλλακτικές που έχετε. Ερωτήματα που θα κληθείτε να απαντήσετε για να καταλήξετε στην καλύτερη επιλογή μεταπτυχιακού είναι:

• Σε τι αντικείμενο θα κάνετε μεταπτυχιακό.

Αναλογιστείτε τι οφέλη περιμένετε να αποκομίσετε προχωρώντας σε μεταπτυχιακές σπουδές: να αποκτήσετε μεγαλύτερη εξειδίκευση στο αντικείμενο του πρώτου σας πτυχίου ή να αποκτήσετε γνώσεις σε ένα διαφορετικό τομέα. Σε αυτό το σημείο, χρήσιμο θα είναι να διερευνήσετε και τις επαγγελματικές προοπτικές που μπορούν να σας προσφέρουν οι διάφορες εναλλακτικές.

• Πού θα κάνετε μεταπτυχιακό, Ελλάδα ή εξωτερικό.

Εδώ, πέραν των υπόλοιπων παραμέτρων, θα χρειαστεί να συνυπολογίσετε τι οικονομικές δυνατότητες υπάρχουν καθώς η επιλογή μεταπτυχιακού εκτός του τόπου διαμονής σας προϋποθέτει περισσότερα έξοδα.

Στην περίπτωση που επιλέξετε πάντως να προχωρήσετε σε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, τα ακόλουθα σημεία θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε καλύτερα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το πρώτο βήμα είναι να διερευνήσετε σε ποιο αντικείμενο θέλετε να κάνετε μεταπτυχιακές σπουδές καθώς, τα τελευταία χρόνια, προσφέρεται μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων από διάφορα Τμήματα των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι απόφοιτοι των ΑΤΕΙ έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχής σε μεταπτυχιακά των ΑΕΙ, σύμφωνα με το Νόμο 2327/95. Φορείς πληροφόρησης για τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και βοήθειας για την καλύτερη και έγκαιρη προετοιμασία για την εισαγωγή σας στο πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει αποτελούν τα Γραφεία Διασύνδεσης, οι Γραμματείες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες τους.

Επειδή τα παρεχόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα διαφοροποιούνται σε βασικά σημεία, όταν καταλήξετε σε εκείνα που σας ενδιαφέρουν, συγκεντρώστε έγκαιρα τις απαραίτητες πληροφορίες για το καθένα απ’ αυτά ώστε να κάνετε τη σωστότερη επιλογή και να προετοιμάσετε εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εισαγωγής. Οι διαφοροποιήσεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων παρατηρούνται στα ακόλουθα σημεία:

Στα δικαιολογητικά και κριτήρια εισαγωγής.

Στα δίδακτρα. Ακριβότερα είναι τα MBA ενώ υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα χωρίς καθόλου δίδακτρα.

Στο ποσοστό προτίμησης και ανταγωνισμού ανάμεσα στους υποψήφιους.

Στη δομή και οργάνωση. Μπορεί να υλοποιούνται από ένα μόνο Τμήμα ή σε συνεργασία από δύο ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου Ιδρύματος (διατμηματικό) ή διαφορετικών Ιδρυμάτων (διαπανεπιστημιακό).

Στο χρόνο παρακολούθησης: πλήρους φοίτησης (full- time) ή μερικής φοίτησης (part time) για στελέχη.

Στον τρόπο αξιολόγησης. Οι φοιτητές μπορεί να αξιολογούνται είτε μέσω εξετάσεων είτε μέσω γραπτών εργασιών είτε και από τα δύο.

• Στον τρόπο παρακολούθησης. Κάποια μεταπτυχιακά προσφέρουν τη δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης (distant learning).

Επιπλέον, σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, παρά τις πιθανές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα πιο συνηθισμένα είναι:

Το πρώτο πτυχίο, στο οποίο είναι χρήσιμο να έχετε καλό βαθμό. Συνήθως, ζητείται βαθμός από «λίαν καλώς» και πάνω ενώ κάποια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ζητάνε και αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που παρακολουθήσατε στις προπτυχιακές σας σπουδές.

Η αίτηση συμπληρωμένη. Κατά τη συμπλήρωσή της, θα κληθείτε να δώσετε πληροφορίες για τις σπουδές σας και τους λόγους που θέλετε να κάνετε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση αποτελεί μία αρχική αξιολόγηση της ικανότητας σας στο γραπτό λόγο .

Δύο ή τρεις συστατικές επιστολές, τις οποίες κάποια Ιδρύματα ζητάνε σε συγκεκριμένη φόρμα. Τις περισσότερες φορές, ζητούνται συστατικές επιστολές μόνο από καθηγητές του Τμήματός σας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, βέβαια, κατά τις οποίες η προϋπηρεσία θεωρείται απαραίτητο κριτήριο εισαγωγής, ζητείται συστατική επιστολή και από εργοδότη.

Πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας. Συνήθως, ζητείται η Αγγλική η οποία πιστοποιείται είτε μέσω κατοχής ανώτερου διπλώματος γνώσης Αγγλικών, Proficiency, είτε μέσω επίτευξης υψηλής βαθμολογίας σε συγκεκριμένα τεστ αξιολόγησης γλώσσας και ικανοτήτων. Για την καλύτερη προετοιμασία σας ενημερωθείτε εγκαίρως για το ποιο πιστοποιητικό συμπεριλαμβάνεται στα κριτήρια εισαγωγής του εκάστοτε μεταπτυχιακού. Για παράδειγμα, σε μεταπτυχιακά προγράμματα οικονομικού αντικειμένου ζητείται, συνήθως, το GMAT. Ενημερωθείτε εγκαίρως σχετικά με την απαιτούμενη προετοιμασία, τον τρόπο και το χρόνο διεξαγωγής των συγκεκριμένων εξετάσεων και φροντίστε να συμμετάσχετε σε αυτές αρκετούς μήνες πριν αποστείλετε τα δικαιολογητικά εισαγωγής στο μεταπτυχιακό έτσι ώστε να έχετε προλάβει να λάβετε τα αποτελέσματα.

Συνέντευξη από αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί από το Ίδρυμα. Ενδεικτικές ερωτήσεις που ενδέχεται να σας τεθούν αφορούν το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο, τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού, τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σας στόχους,

Για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα κάποιων Ιδρυμάτων χρειάζεται, πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών, να περάσετε από εξετάσεις τις οποίες έχει ορίσει το ίδιο το Ίδρυμα.

Επιπλέον, υπάρχουν μη κρατικοί εκπαιδευτικοί φορείς που προσφέρουν τη δυνατότητα μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Διερευνήστε τις σελίδες των φορέων στο Διαδίκτυο για να ενημερωθείτε τόσο για τα παρεχόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα και τα βασικά τους χαρακτηριστικά όσο και για τους ίδιους τους φορείς.

Κατά την αναζήτηση του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος, να έχετε υπόψη ότι αρκετοί φορείς, για την οικονομική διευκόλυνση υποψηφίων φοιτητών, προσφέρουν υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο πιο γνωστός φορέας είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Κατά τη διερεύνηση και προετοιμασία σας , λοιπόν, για τις μεταπτυχιακές σπουδές αναζητήστε πληροφορίες στις ιστοσελίδες του Ι.Κ.Υ. καθώς και άλλων φορέων που προσφέρουν υποτροφίες για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια λήψης υποτροφιών καθώς και τις προθεσμίες υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Κλείνοντας, μην ξεχνάτε ότι όσο πιο οργανωμένα κινηθείτε και πιο έγκαιρα προετοιμαστείτε τόσο ενισχύετε τις πιθανότητες να εισαχθείτε στο μεταπτυχιακό που ονειρεύεστε.

Ναταλία Κακούρου

Tags: , , , , ,