Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΑΠΘ

Master in Business Administration (MBA) – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΑΠΘ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ».

mba2

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με κάποια εργασιακή εμπειρία, εξειδικευμένη γνώση όλων των επιστημονικών πεδίων της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ανάπτυξη των διοικητικών και ηγετικών τους ικανοτήτων και δεξιότητες λήψης αποφάσεων στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Έμφαση δίνεται στη σύνδεση θεωρίας και πράξης και στην εξειδικευμένη κατάρτιση σε όλο το εύρος των διοικητικών λειτουργιών μιας επιχείρησης, όπως τη χρηματοοικονομική διοίκηση, το μάρκετινγκ, τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων, τη διοίκηση λειτουργιών κ.α. Το πρόγραμμα έχει επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό στίβο και η διδασκαλία περιλαμβάνει συνδυασμό μεθόδων, όπως διαλέξεις, σεμινάρια, workshops και παρουσιάσεις διακεκριμένων ομιλητών.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο Πρόγραμμα, οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αλλά και τις απαραίτητες δεξιότητες για να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν, επίσης, να συνεχίσουν τις σπουδές του με την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στα διάφορα πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Αν θέλετε να βελτιώσετε τις προσωπικές και επαγγελματικές σας ικανότητες, να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας και να ζήσετε μια ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ του ΑΠΘ μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και τη διαδικασία αιτήσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://mba.econ.auth.gr ή επικοινωνήστε στο email: mba@econ.auth.gr

Tags: , , ,