Ποιοι τελικά θα διοικήσουν το Δήμο;

localΜια παράταξη έχει εκφράσει μέσω του προγράμματός της, τις βασικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει ως διοίκηση και με βάση αυτό το πρόγραμμα, που ενδεχομένως να έχει πολιτικό κόστος, καλείται να προχωρήσει.

Για την εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να αναδειχθεί ένα αξιόμαχο και λειτουργικό σχήμα διοίκησης Αντιδημάρχων και Υπευθύνων των Διευθύνσεων του Δήμου. Το σχήμα αυτό θα πρέπει να αποτελείται στη βάση των διακηρύξεων της νικήτριας παράταξης και να κινείται στους άξονες της αξιοκρατίας, της συμμετοχής, και κυρίως από συνείδηση ευθύνης.

Στο νομικό, διοικητικό και κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται να λειτουργήσουν τα μέλη της νέας δημοτικής ομάδας της πλειοψηφίας, υφίστανται αρκετές δυσχέρειες με βάση την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και στο κράτος. Καλύτερη μέθοδος για την αντιμετώπισή τους είναι η όσο πιο λειτουργική δράση της νέας διοίκησης.

Με βάση τα παραπάνω για τις θέσεις των Αντιδημάρχων καθίσταται επιτακτική ανάγκη, πολιτική και κοινωνική, να αναλάβουν πρόσωπα που:

α) αν και χωρίς τη νομική δεσμευτικότητα του ασυμβίβαστου θα δεσμευτούν ότι με την ανάληψη των καθηκόντων μειώνουν στο ελάχιστο ή αναστέλλουν την επαγγελματική τους ενασχόληση, προτάσσοντας τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Αντιδημάρχου

β) έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις με βάση τις σπουδές τους και την ποιότητα αυτών, την ενασχόλησή τους με το αντικείμενο σπουδών τους – αναλογικά με βάση και την ηλικία τους – την ευρύτερη ακαδημαϊκή και επιστημονική τους παρουσία αναφορικά με την επιστήμη τους, δηλαδή να έχουν ασχοληθεί με αυτό που έχουν αρχικά σπουδάσει (μεταπτυχιακά, δημοσιεύσεις, συνέδρια,κλπ)

γ) είναι έτοιμα να αναλάβουν την ευθύνη της διοίκησης γνωρίζοντας το ενδεχόμενο πολιτικό κόστος αποφάσεων που μπορεί να εξαρτά την ενδεχόμενη επανεκλογή τους στις επόμενες εκλογές, και λογίζουν την ανάληψη θέσης Αντιδημάρχου ως καθαρή θέση ευθύνης και προσφοράς

δ) καθρεφτίζουν την αντίληψη για συμμετοχή νέων και άξιων στα κοινά και σε θέσεις ευθύνης

ε) έχουν μελετήσει το νομικό και διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου, το πρόγραμμα της παράταξης και είναι έτοιμα με βάση τις κατευθύνσεις του Δημάρχου να προσπαθήσουν τα μέγιστα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί

Καμία διοίκηση όμως από μόνη της δεν έχει και δεν μπορεί να εφαρμόσει ακόμα και τις καλύτερες των λύσεων αν δεν έχει την άμεση σύμπραξη των πολιτών. Δηλαδή αν δεν θεσμοθετηθούν και δεν λειτουργήσουν δράσεις άμεσης δημοκρατίας με: τοπικά δημοψηφίσματα για σημαντικά ζητήματα σε επίπεδο γειτονιάς και δήμου, συμβούλια γειτονιάς με τη συμμετοχή πολιτών και δημοτικών συμβούλων για την πιο ουσιαστική επαφή με τα προβλήματα και το διάλογο με τους δημότες, συμμετοχικό προϋπολογισμό με την κατάθεση προτάσεων από τα συμβούλια γειτονιάς για την καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων που διαχειρίζεται η διοίκηση.

Δηλαδή ένας συνδυασμός διοίκησης και πολιτών στη βάση του ελέγχου, της ευθύνης και της συμμετοχής μπορεί για την κάθε πόλη να εγγυηθεί όχι τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα αλλά σίγουρα την καλύτερη δυνατή προσπάθεια.

Τασιόπουλος Σταύρος

Νομικός, LLM Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης

Tags: , , , , , , , , ,