ΠΜΣ: «Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού»

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού»

logistics

Πρόγραμμα

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού” με ένα ολοκληρωμένο σύνολο μαθημάτων, τα οποία βοηθούν τους αποφοίτους να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες, απαραίτητες σε όσους επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο σύνθετο περιβάλλον των παγκοσμιοποιημένων επιχειρήσεων και συστημάτων εφοδιασμού.

Σύνδεση με την αγορά εργασίας

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Π.Μ.Σ., οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με επιχειρήσεις μέσω επισκέψεων στις επιχειρήσεις αυτές, εκπόνησης διπλωματικών εργασιών αλλά και πιθανής στελέχωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις: Beetroot, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, ΜΑΚΙΟΣ, ΤΙΤΑΝ, Singular Logic, cosmoONE, κ.λπ.

H GREEN AGRO ΑΕ επιθυμεί να βρίσκεται σε συνεργασία με τον χώρο της επιστήμης των logistics. Η συνεργασία μας με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Logistics του ΑΠΘ μόνο θετικά στοιχεία έχει να μας δώσει. Αποφασίστηκε η στελέχωσή μας με απόφοιτο του εν λόγω μεταπτυχιακού και είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι ένα χρόνο μετά την πρόσληψή του (Το επίπεδο γνώσεων που κατείχε ήταν υψηλότερο από ότι αναμέναμε). Είμαστε πάντα διαθέσιμοι σε επισκέψεις φοιτητών (όπως έχει ήδη γίνει), καθώς και στην συνεργασία για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών.»

(Γραμματόπουλος Παύλος, GREEN AGRO AE)

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Διοίκησης, Οικονομικών, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και στελέχη επιχειρήσεων με εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

Προερχόμενος από το χώρο της πληροφορικής δεν είχα ιδιαίτερη εξοικείωση με τα logistics. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα σπουδών επιτρέπει να αποκτήσεις βασικές και ουσιαστικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Εκτός από τα μαθήματα, ήρθαμε σε επαφή και με τον πραγματικό κόσμο των logistics είτε μέσω διαλέξεων επαγγελματιών του είδους, είτε μέσω επισκέψεων σε επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό στο οποίο αποκτάς γνώσεις που μπορείς να εφαρμόζεις καθημερινά στην εργασία σου και τις διαδικασίες που πραγματοποιείς, καθιστώντας το έτσι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στην Ελλάδα.” (Καλότυχος Θωμάς, τάξη 2014)

Διάρκεια-κόστος

Η χρονική διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (4.500€) για το σύνολο του προγράμματος.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, στο Γραμματεία του ΠΜΣ, Περίπτερο 1, ΔΕΘ, Δευτέρα – Πέμπτη: 15:00-21:00. 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 18/4/2016 έως 10/6/2016.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του ΠΜΣ στο Περίπτερο 1, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), τηλ. 2310 991180, Δευτέρα – Πέμπτη: 15:00-21:00. (email: logistics@econ.auth.gr,

http://logistics.econ.auth.gr,

https://www.facebook.com/logistics.auth/

Tags: , , , ,