Πανεπιστήμιο Πειραιώς: ΠΜΣ «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών»

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, του έντονου ανταγωνισμού, και των επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών κρίσεων, αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη με γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες για τη διαχείριση των κρίσεων και την αντιμετώπιση τους, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα.
Στο πλαίσιο των πιο πάνω αναγκών, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με σεβασμό στην ιστορία του στο χώρο της Λογιστικής, δημιούργησε το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών».

Κυρίαρχος σκοπός του Προγράμματος είναι η βελτίωση και ο εμπλουτισμός των θεωρητικών και των πρακτικών γνώσεων των στελεχών των λογιστηρίων και των οικονομικών διευθύνσεων, Ιδιωτικών και Δημοσίων οικονομικών μονάδων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε στελέχη με προϋπηρεσία στη Λογιστική και τον Έλεγχο, όσο και σε νέους πτυχιούχους με τον ίδιο επαγγελματικό προσανατολισμό.

Ιωάννης Σώρρος
Διευθυντής του Προγράμματος, Αν. Καθηγητής

logo

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, ανακοινώνει την έναρξη της νέας σειράς του μεταπτυχιακού προγράμματος: «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών – MSc in Accounting and Control of Businesses and Public Sector», μερικής φοίτησης, διάρκειας 4 εξαμήνων. Στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 01/03/2016 μέχρι 27/05/2016 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Υποχρεωτικά

1.Έντυπη αίτηση που χορηγείται από το ΤΟΔΕ.

2.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3.Αντίγραφο πτυχίου.

4.Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.

5.Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

6.Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων (διατίθενται και σχετικά έντυπα από το ΤΟΔΕ).

7.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες οπισθογραφημένες.

Β. Προαιρετικά

1.Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου.

2.Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας.

3.Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή και Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Τηλ: 210-414 2110, 2113, 2281, 2251, 2158

Επίσης, πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα mscacc.unipi.gr/ στην ιστοσελίδα www.ode.unipi.gr στο σύνδεσμο Μεταπτυχιακά Προγράμματα» αλλά και μέσω email : mscacc@unipi.gr Ο Διευθυντής του Προγράμματος Αν. Καθηγητής Ιωάννης Σώρρος

Tags: , , , , , ,