Τμήμα Πληροφορικής: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΜΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αναμορφωμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» (ΦΕΚ 1338/02.07.2015, τ. Β).

IU-ni-07918-50044

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στις ακόλουθες Κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

Α. «Βιοπληροφορική και Υπολογιστική Βιολογία»
Β. «Νευροπληροφορική και Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες»

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης, από την 1η Φεβρουάριου 2016 έως και την 30η Ιουνίου 2016 στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

Πλατεία Χρήστου Τσιριγώτη 7

Κέρκυρα, 49100

Υπόψη κας Έλενας Λάσκαρι

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος (http://di.ionio.gr) ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: ++30 26610 87760-1-3, Fax: ++30 2661087766, cs@ionio.gr).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική»

Παναγιώτης Βλάμος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Tags: , , ,