Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού στην Πληροφορική Master-ISICG-TIM

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), στον τομέα της Πληροφορικής με τίτλο: «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών» (Informatique, Synthèse d’Images et Conception Graphique − ISICG) και με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων (Technologies d’Internet et de Multimédia – TIM) είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας, υψηλών προδιαγραφών που λειτουργεί ως κοινό ΠΜΣ (joint Master) του ΤΕΙ-Αθήνας και του Πανεπιστημίου της Limoges το οποίο απονέμει κοινό δίπλωμα των δύο ιδρυμάτων. Οργανώνεται και λειτουργεί στην Αθήνα από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) το οποίο αποτελεί και το επισπεύδον τμήμα για την Ελληνική επικράτεια.

miaoulisss22222

Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο μιας μακρόχρονης και ιδιαίτερα αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων Πληροφορικής του ΤΕΙ-Αθήνας και του αντίστοιχου τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Limoges (Γαλλία), σε τομείς, όπως ανταλλαγές προπτυχιακών φοιτητών, συνεργασία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και προτάσεις, υποστήριξη πάνω από δέκα (10) διδακτορικών διατριβών. Στον τομέα των μεταπτυχιακών η συνεργασία ξεκίνησε το 2003 και από το 2007 λειτουργεί στην Αθήνα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Master-ISICG) με μορφή σύμπραξης (Φ.Ε.Κ. 1122/Β΄/18-08-2006) ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 λειτουργεί με μορφή συνδιοργάνωσης (Φ.Ε.Κ. 181/Β΄/31-01-2013).

Η ειδίκευση που προσφέρεται είναι καινοτομική και σύγχρονη. Στοχεύει κυρίως σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την ψηφιακή εικόνα, το σχεδιασμό υπολογιστικών γραφικών και την τεχνολογία πολυμέσων και διαδικτύου. Τα πεδία εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών είναι πολλά και βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις διαδραστικές διαδικτυακές εφαρμογές με την πολλαπλή χρήση γραφικής και πολυμεσικής πληροφορίας, τις εκπαιδευτικές εφαρμογές και τις 3D εφαρμογές στις γεωεπιστήμες, στη βιοιατρική  στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων καιστη ψυχαγωγία.

Ο προσανατολισμός του Master είναι εξίσου κατάλληλος για επαγγελματική όσο και για ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. (Master indifférencie)

Διαθέτει διαδικασίες αξιολόγησης της λειτουργίας του και του περιεχομένου σπουδών του. Ειδικότερα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αξιολογείται τόσο από τις ελληνικές αρχές (ΑΔΙΠ) όσο και από τις γαλλικές (AERES). Μάλιστα η βαθμολογία της αξιολόγησης στην περίοδο 2007 – 2012 από την AERES ήταν ιδιαίτερα θετική (βαθμός Α).

Υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Xlim του Πανεπιστημίου της Limoges και του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS), με προσωπικό 440 ατόμων και από τα ερευνητικά εργαστήρια συναφών αντικειμένων του ΤΕΙ Αθήνας.

 Συνδέεται επίσης με τον χώρο των επιχειρήσεων μέσω του πόλου ανταγωνιστικότητας και υψηλής τεχνολογίας  elopsys, ο οποίος έχει έδρα τη Limoges και περιλαμβάνει επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των επιπέδων. Συνεργάζεται επίσης με δίκτυο ελληνικών επιχειρήσεων.

Αν και τα Τεχνολογικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα από το 2008 να δημιουργούν αυτόνομα μεταπτυχιακά προγράμματα, η επιλογή μας να διατηρήσουμε αυτή τη συνεργασία σχετίζεται με τα πολλαπλά οφέλη που παρέχει στους φοιτητές μας η λειτουργία ενός διεθνούς προγράμματος. Τα πλεονεκτήματα αυτά σχετίζονται με τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των κοινών διπλωμάτων, την επαφή με το διεθνές γίγνεσθαι, τη δημιουργική όσμωση μεταξύ ελληνικών και γαλλικών εκπαιδευτικών πρακτικών, την αξιολόγηση του προγράμματος τόσο από τις ελληνικές όσο και από τις γαλλικές αρχές, που αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://master-isicg.teiath.gr/

 

Tags: , , , , , , , , ,