Προκήρυξη 18 υποτροφιών σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης

creta_universityΤο Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 δεκαοκτώ (18) υποτροφίες, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη». Θα χορηγηθούν εννέα (9) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εννέα (9) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αναφορικά με τις υποτροφίες της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, σύμφωνα με την από 21.11.2013 απόφαση της Κοσμητείας, θα χορηγηθούν από δύο (2) υποτροφίες στα Τμήματα Χημείας και Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, και από μία (1) υποτροφία στα Τμήματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Βιολογίας, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών- κατεύθυνση Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών και Φυσικής, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη με αριθμό 7415/21-01-1993 διαθήκη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 197/2000 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Ειδικότερα, η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης των Τμημάτων των δύο Σχολών με κριτήριο για τους μεν πρωτοείσακτους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη σειρά επιτυχίας τους στις εξετάσεις εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ενώ για τους ήδη φοιτούντες την απόδοσή τους.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Tags: , , , , , , , , , ,