Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 1ο Θερινό Σχολείο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί στο 1οΘερινό Σχολείο με θέμα”Sustainable Tourism Development and Special Interest Tourism” , το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, 30/6 – 4/7/2014.

Στο πλαίσιο του προγράμματος του Θερινού Σχολείου, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις, συζητήσεις, μελέτες περιπτώσεων και επιτόπιες έρευνες. Στις δραστηριότητες αυτές θα συμμετάσχουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και από άλλα Εθνικά και Διεθνή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Από τους συμμετέχοντες θα ζητηθεί να εκπονήσουν ομαδικές εργασίες στο επιστημονικό πεδίο της τουριστικής ανάπτυξης. Το Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 25 ΜΑΪΟΥ.

summerschool

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και για να δηλώσετε συμμετοχή, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Θερινού Σχολείου SUSIT 2014:
https://susit2014.pns.aegean.gr/

E-mail: susit2014@aegean.gr

Παράλληλα, μπορείτε να γίνετε μέλη της κοινότητάς μας 
Στο Facebook
https://www.facebook.com/events/206295889580012/
Στο LinkedIn
https://www.linkedin.com/profile/view?id=332846967&trk=eml_inv_status_profile
Στο Twitter
https://twitter.com/SUSIT2014 

Tags: , , , , , ,