Προγράμματα στην Κατεύθυνση των Παιδαγωγικών και της Ειδικής Αγωγής από το E-Learning

Print

Το elearning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) διαθέτει ένα πλήθος προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κατεύθυνση των Παιδαγωγικών και της Ειδικής Αγωγής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 23/5/2014 στα ακόλουθα προγράμματα που είναι διαθέσιμα στον τρέχοντα κύκλο σπουδών:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23/5/2014 – Έναρξη Μαθημάτων: 26/5/2014

Για να ενημερωθείτε για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα ανά εκπαιδευτική κατεύθυνση μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα: http://elearn.elke.uoa.gr/edu_programs.php . Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των προγραμμάτων στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε email στη διεύθυνση : elearnsecretariat@elke.uoa.gr.

Tags: , , , , , , , ,