Ο ρόλος της αυτογνωσίας στην προσωπική και επαγγελματική μας ανάπτυξη

building_self_awarenessΌλοι μας έχουμε κληθεί, κάποια στιγμή, στη ζωή μας να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις που μας επηρεάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Ο καθένας μας προχωράει σε επιλογές ανάλογα με το προσωπικό του σύστημα αξιολόγησης. Άλλες φορές, πάλι, εξωτερικοί παράγοντες, που ενδεχομένως και να μην εμπίπτουν στον έλεγχο μας, καθορίζουν τις αποφάσεις που παίρνουμε. Ειδικότερα στη σημερινή εποχή, η επίδραση των εξωτερικών παραγόντων έχει γίνει πιο έντονη, σε σχέση με παλαιότερα, στη διαμόρφωση των επιλογών μας.

Σε αυτό το σημείο καλό θα είναι να διερωτηθούμε αν και σε ποιο ποσοστό, οι αποφάσεις μας που λαμβάνουμε είναι απόρροια των προσωπικών μας επιλογών και σωστού προγραμματισμού, που θα μας οδηγήσει στην υλοποίηση των στόχων μας. Ή διαμορφώνονται με βάση τις επιρροές των άλλων ή του εξωτερικού περιβάλλοντος; Απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσουμε απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι να έχουμε επίγνωση της πραγματικής μας ταυτότητας.

Όπλο στην ανάπτυξή μας και στον προσδιορισμό και επίτευξη υλοποιήσιμων και συμβατών προς εμάς στόχων είναι να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε βασικές παραμέτρους του εαυτού μας, να ενισχύσουμε τα θετικά μας σημεία και να βελτιώσουμε τις αδυναμίες μας. Επιπλέον, αυτή η διαδικασία μας βοηθάει να μη δίνουμε βαρύτητα άκριτα σε χαρακτηριστικά ή επιθυμίες που οι άλλοι προσδίδουν σε μας, μειώνοντας έτσι επιδράσεις που μπορεί να μην είναι ωφέλιμες για την προσωπική μας ανάπτυξη. Τέλος, η κατανόηση του εαυτού μας μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα ενέργειες του παρελθόντος, να αποκτήσουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας μας, να κάνουμε καλύτερη αξιολόγηση των απόψεων που οι ίδιοι έχουμε για μας και να γίνουμε πιο σίγουροι για τις μελλοντικές μας επιλογές. Όσο αυτονόητο ή απλό μπορεί να ακούγεται αυτό, είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την επίτευξη των στόχων μας  και η απουσία του αποτελεί ένα βασικό λόγο αποτυχίας και έλλειψης προσωπικής ικανοποίησης.

Εφόσον αποκτήσουμε αρκετά σαφή εικόνα για την προσωπικότητα μας μπορούμε να λάβουμε επαρκέστερη ενημέρωση σχετικά με τα εκάστοτε δεδομένα, να συγκρίνουμε αντικειμενικότερα τις εναλλακτικές, να θέσουμε ρεαλιστικότερους στόχους και να πάρουμε τις πιο ωφέλιμες για μας αποφάσεις, αναγνωρίζοντας ότι δε μπορούμε πάντα να ελέγξουμε ή να προβλέψουμε όλες τις παραμέτρους.

Πιο συγκεκριμένα, για να ενισχύσουμε την αυτογνωσία μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν πηγή πληροφόρησης άτομα από τον περίγυρό μας, τα οποία εμπιστευόμαστε, και που μπορούν να μας δώσουν τρία δυνατά σημεία και τρεις αδυναμίες κατά την κρίση τους. Μπορεί να εκπλαγούμε από αυτά που θα ακούσουμε.

Από την άλλη, για να διερευνήσουμε αντικείμενα που μπορεί να μας ενδιαφέρουν, θα χρειαστεί να δοκιμάσουμε ποικίλες δραστηριότητες. Πιο αναλυτικά, μπορούμε να παρακολουθήσουμε μαθήματα επιλογής στη Σχολή φοίτησης μας που σχετίζονται με προσωπικές μας προτιμήσεις, να συμμετέχουμε σε δραστηριότητες που προσφέρουν τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα πέραν του πλαισίου των μαθημάτων της Σχολής, να επιλέξουμε να παρακολουθήσουμε το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει σε κάποιο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, να αποκτήσουμε εμπειρία στο αντικείμενο που μας ενδιαφέρει είτε μέσα από την εργασία, την ερασιτεχνική απασχόληση ή από τη συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες.

Ένας σημαντικός τομέας στη ζωή μας που επηρεάζεται άμεσα από την αυτοαξιολόγηση μας αλλά και τις επιλογές που θα κάνουμε είναι η καριέρα μας. Στον τομέα αυτό, η αυτογνωσία αποτελεί την αφετηρία για την εκπόνηση του προσωπικού μας πλάνου καριέρας, το αφορά στον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας μας και στην αξιολόγηση των εναλλακτικών εργασιακών μας επιλογών. Επειδή αποτελεί βασικό κλειδί για την επαγγελματική μας επιτυχία ωφέλιμο είναι να αρχίσουμε να το δημιουργούμε από τα πρώτα χρόνια των σπουδών μας.

Καταλήγοντας, βλέπουμε ότι το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της πορείας μας και οφείλουμε να δώσουμε την πρέπουσα σημασία. Αν, για παράδειγμα, στην καριέρα μας ή τις σπουδές μας, δεν έχουμε επίγνωση των ενδιαφερόντων μας πώς θα θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους που θα συμβάλλουν στην επαγγελματική μας επιτυχία? Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας αποτελεί την αφετηρία όλης της σοφίας.

Ναταλία Κακούρου, MSc

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.

Tags: , , ,