Ορυχεία πλέον και σε ωκεανούς ;

Πριν επιλέξω το θέμα του κειμένου, σκεφτόμουν κάτι που να αφορά το υδάτινο οικοσύστημα, και το γενικότερο πλαίσιο της οικολογικο-περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. ‘Ενα οικοσύστημα το οποίο συχνά πλήττεται από ανθρώπινες δραστηριότητες και όχι μόνο, με τελευταίο μεγάλο ‘κρούσμα’ τη τεράστια διαρροή πετρελαίου στο Κόλπο του Μεξικού.

Σίγουρα ο τίτλος από μόνος του προκαλεί το ενδιαφέρον και τη περιέργεια για το αν η διεθνής κοινότητα είναι έτοιμη για την εκμετάλλευση του βυθού, μέσω της εξόρυξης του, και το τί συνέπειες μπορεί αυτό να αποφέρει.

armaoglou2

Τα τελευταία χρόνια ανακαλύφθηκαν στο βυθό των ωκεανών μια σειρά από πολύτιμα μέταλλα όπως χαλκός, χρυσός, μαγγάνιο, κοβάλτιο, και αρκετές απ’ τις λεγόμενες σπάνιες γαίες (πολύτιμα ορυκτά με ασυνήθιστα ονόματα τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη της καινοτόμου βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας). Τα ορυκτά αυτά χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και σχετίζονται με την κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, συσκευών λέιζερ, ακόμα και ιατρικών εξαρτημάτων.

Η αξιοποίηση κοιτασμάτων στον βυθό είναι παλιά ιδέα, όμως για πολλές δεκαετίες η εξόρυξη υποθαλάσσιων κοιτασμάτων δεν μπορούσε να προχωρήσει εξαιτίας των τεχνικών προκλήσεων και του υψηλού κόστους. Κατέστη όμως εφικτή σχετικά πρόσφατα, χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας υπεράκτιων γεωτρήσεων, αλλά και στην αύξηση της ζήτησης για πολύτιμα μέταλλα καθιστώντας έτσι, τις υποθαλάσσιες εξορύξεις μεταλλευμάτων, υπόθεση, οικονομικά βιώσιμη.

Ήδη, εταιρείες από χώρες όπως Γερμανία, Ρωσία και Ινδία έχουν πάρει άδεια για να ερευνήσουν τις περιοχές του βυθού που πιθανολογείται ότι κρύβονται θησαυροί.

Παρ’ όλα αυτά περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η WWF και η Greenpeace προειδοποιούν για ολέθριες επιπτώσεις στο θαλάσσιο πυθμένα και προτείνουν να μην ξεκινήσει καμία εξόρυξη, διότι ενδέχεται να διακυβεύεται η ισορροπία του πλανήτη, όπως η καταστροφή σημαντικού μέρους πανίδα και χλωρίδας διαφόρων οικοσυστημάτων.

Όπως καταλαβαίνουμε υπάρχει ακόμη ‘δρόμος’ στο όλο ζήτημα, να γίνουν οι συμφωνίες μεταξύ κρατών και εταιρειών καθώς και η αρμόδια οργάνωση – Διεθνής Αρχή των Θαλάσσιων Βυθών (ISA) να επεξεργαστεί όλα αυτά τα πλαίσια κανόνων

Λάζαρος (Άρης) Αρμάογλου

Tags: , , , , , , , , , , , , ,