ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Εκδήλωση για τις νέες προκηρύξεις στους τομείς Πληροφορικής, Υγείας και Ενέργειας

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Εκδήλωση για τις νέες προκηρύξεις στους τομείς Πληροφορικής, Υγείας και Ενέργειας 2016-2017

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συνδιοργανώνουν ημερίδα στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστούν οι επικείμενες προκηρύξεις του προγράμματος Ορίζοντας 2020 στον τομέα Υγείας, Πληροφορικής, Ενέργειας, Μελλοντικών Αναδυομένων Τεχνολογιών καθώς και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

aristoteleio

Επίσης θα γίνει συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα της ελληνικής συμμετοχής στις προκηρύξεις του 2014,τις νέες απαιτήσεις ανοιχτής πρόσβασης και τα εργαλεία υποστήριξης ερευνητών για την προετοιμασία προτάσεων και κοινοπραξιών. Τέλος θα πραγματοποιηθεί προ-αξιολόγηση των υπό προετοιμασία προτάσεων για όσους υποβάλλουν φόρμα Ανεύρεσης Ερευνητικής Συνεργασίας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015, 14:45-19:30, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ (ΚΕΔΕΑ-3ης Σεπτεμβρίου).

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση, συμπληρώστε τη δήλωση συμμετοχής που βρίσκεται στο σύνδεσμο:

http://goo.gl/forms/20lc2OnP8M

Πληροφορίες-επικοινωνία

Τζιτζινού Κατερίνα (ΣΒΒΕ)

T: 2310539682

;@: k.tzitzinou@sbbe.gr

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

Tags: , , , , , , , , ,