Νέα κατανομή εδρών ενόψει των Ευρωεκλογών του 2014

european-23

Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου συζητήθηκε η αλλαγή στην κατανομή των εδρών ενόψει των εκλογών του Κοινοβουλίου,  λόγω της αλλαγής στον αριθμό των εδρών, η οποία κατοχυρώθηκε από την Συνθήκη της Λισαβώνας. Στο παρόν άρθρο θα αναλυθεί η πρόταση που υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο, αλλά και οι επόμενες διαδικασίες που πρέπει να περατωθούν προκειμένου να ισχύσει η νέα κατανομή των εδρών.

Στη Συνθήκη της Λισαβώνας αναφέρεται ότι αλλάζει ο αριθμός των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από 754 έδρες, το όριο των εδρών ορίζεται στις 751 έδρες. Όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτός από την μείωση των εδρών θα πρέπει  να υπολογίσει και την είσοδο της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.[1]

Με την είσοδο της Κροατίας οι βουλευτές του Κοινοβουλίου θα αυξανονταν στους 766. Έτσι λοιπόν για λόγους εναρμόνισης και προσαρμογής στο όριο των 751 εδρών και προκειμένου να εξοικονομηθούν 15 έδρες, προτάθηκε να χάσουν 12 κράτη μέλη – η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία- από μία έδρα και οι υπόλοιπες τρεις να προέλθουν από την Γερμανία, η οποία αυτήν την στιγμή διαθέτει 99 έδρες και με την νέα πρόταση θα έχει 96 έδρες που είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο κατά την Συνθήκη της Λισαβόνας.[2]

Σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε με 536 ψήφους υπέρ, 111 κατά και 44 αποχές αναφέρεται: «Η κατανομή των θέσεων για την κοινοβουλευτική θητεία 2014-2019 δεν θα πρέπει να είναι αυθαίρετη αλλά, αντίθετα, να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που πρέπει να εφαρμοστούν με ρεαλιστικό τρόπο. Οι δημογραφικές αλλαγές θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη, ενώ χρειάζεται παράλληλα να διασφαλισθεί ότι κανένα κράτος δε θα χάσει περισσότερες από μία έδρα.»

Επιπρόσθετα, μέχρι το τέλος του 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προτείνει ένα νέο σύστημα, το οποίο σε κάθε περίοδο εκλογών του Κοινοβουλίου θα γίνεται μία ανακατανομή εδρών μεταξύ των κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, δίκαιο και διαφανή. Το σύστημα αυτό θα λαμβάνει υπόψη του τον αριθμό των κρατών μελών, αλλά και τις δημογραφικές εξελίξεις του κάθε κράτους μέλους. Σε αυτό το σύστημα θα  δωθεί η δυνατότητα δέσμευσης ορισμένου αριθμού εδρών για βουλευτές που εκλέγονται σε διακρατικά ψηφοδέλτια.

Πάνω σε αυτό το θέμα ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Rafał Trzaskowski δήλωσε: «Αν θέλαμε μία ομαλή εξέλιξη από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη χώρα ανάλογα με τον αριθμό των πολιτών που αντιπροσωπεύονται από ένα και μόνο μέλος σε αυτό το Κοινοβούλιο (…), θα οδηγούμασταν σε μία πολύ πιο ριζοσπαστική λύση, σύμφωνα με την οποία κάποια κράτη μέλη θα κέρδιζαν έδρες και κάποια θα έχαναν περισσότερες από μία. Αλλά θα μπορούσε ρεαλιστικά μία τέτοια ριζοσπαστική λύση να γίνει αποδεκτή είτε από αυτό το Σώμα είτε από το Συμβούλιο;»[3]

Η παραπάνω πρόταση θα πρέπει να μεταφερθεί στους ηγέτες των κρατών μελών, οι οποίοι θα πρέπει  να αποφασίσουν με ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για να εφαρμοστεί αυτή η πρόταση θα πρέπει να έχει και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τέλος, σε αυτό το κείμενο παρουσίαστηκε η πρόταση που έκανε το Κοινοβούλιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τις αλλαγές στην κατανομή των εδρών σχετικά με την αλλαγή που εισάγει η Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλα και με την προσαρμογή του συστήματος κατανομής εδρών με την επερχόμενη είσοδο της Κροατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Γιάννης Κουτρουμπής

BA Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση

Παράρτημα Ι

Κράτη μέλη Ισχύουσα κατανομή των θέσεων Προτεινόμενη κατανομή των θέσεων Διαφορά
Γερμανία 99* 96 -3
Γαλλία 74 74 =
Ηνωμένο Βασίλειο 73 73 =
Ιταλία 73 73 =
Ισπανία 54 54 =
Πολωνία 51 51 =
Ρουμανία 33 32 -1
Ολλανδία 26 26 =
Ελλάδα 22 21 -1
Βέλγιο 22 21 -1
Πορτογαλία 22 21 -1
Τσεχία 22 21 -1
Ουγγαρία 22 21 -1
Σουηδία 20 20 =
Αυστρία 19 18 -1
Βουλγαρία 18 17 -1
Δανία 13 13 =
Σλοβακία 13 13 =
Φινλανδία 13 13 =
Ιρλανδία 12 11 -1
Κροατία 12 11 -1
Λιθουανία 12 11 -1
Σλοβενία 8 8 =
Λετονία 9 8 -1
Εσθονία 6 6 =
Κύπρος 6 6 =
Λουξεμβούργο 6 6 =
Μάλτα 6 6 =
ΣΥΝΟΛΟ 766 751 15

Source: Europarl.eu

* Οι τρεις επιπλέον έδρες της Γερμανίας ήταν μέρος μίας μεταβατικής συμφωνίας, η οποία λήγει με το τέλος της ισχύουσας θητείας.
Διαδικασία: Δικαίωμα πρωτοβουλίας που ανατίθεται στο Κοινοβούλιο από τις Συνθήκες (άρθρο 41 Κανονισμός του ΕΚ)


[1] Άρθρο 14 ΣΕΕ μετά από τροποποίηση που προήλθε από την Συνθήκη της Λισαβόνας

[2] Παράρτημα Ι

[3] Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Press Release – 7 Μαρτίου: http://www.europarl.gr/view/el/press-release/news/news_2013/mar2013/Mar7.html

Tags: , , , ,