ΜSc in International Marketing (PRIMA)

marketing

Σπουδάστε στα Αγγλικά, μείνετε Ελλάδα! Με το κύρος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποκτήστε ειδίκευση στο Διεθνές Μάρκετινγκ & την Επικοινωνία και δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε καινοτομικά και με επιτυχία τις σύγχρονες επιχειρηματικές προκλήσεις.

Αιτήσεις έως 1/6/2015. www.prima.aueb.gr

Tags: , , , , , , , , ,