Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στο πρόγραμμα της Equal Society “Σπουδάζω με Υποτροφία”

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, αντιμετωπίζοντας πάντα τους νέους με υπευθυνότητα και ευαισθησία, στηρίζει το πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» του ΜΚΟ EqualSociety, προσφέροντας μία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε ένα από τα πολυάριθμα προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της επιλογής του υποψηφίου.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2015.

amcc

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει ένα μεγάλο εύρος μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, με εξειδικεύσεις σε σύγχρονα και μοναδικά στην Ελλάδα επιστημονικά πεδία, όπως Φυσικοθεραπεία, Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονική Εγκληματολογία, Κλινική Κοινοτική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Εργασίας, Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, Ειδική Αγωγή, κ.α. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα και οδηγούν σε απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών διεθνούς εμβέλειας που απονέμονται απευθείας από τα συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια Βρετανικά Πανεπιστήμια (UniversityofEastLondon και QueenMargaretUniversity).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, μπορείτε να βρείτε στο www.metropolitan.edu.gr.

Αντικείμενο του προγράμματος Σπουδάζω με Υποτροφία” είναι η παροχή υποτροφιών πλήρους φοίτησης για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, σε νέους και νέες που αναζητούν το επόμενο ακαδημαϊκό τους βήμα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την υποτροφία στο http://spoudazo.equalsociety.gr/index.php/el/home/item/194

Tags: , , , , , , , ,