Μεταπτυχιακά στη Μεγάλη Βρετανία

Μεταπτυχιακά στη Μεγάλη Βρετανία

Postgraduate Degrees (Master, MBA etc.)

ukfccc

 Μεταπτυχιακά στην Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία

Το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Master, MBA) σε ολόκληρο το φάσμα των ακαδημαϊκών κλάδων. Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα στη Μεγάλη Βρετανία υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο από κυβερνητικούς και μη οργανισμούς διασφάλισης ποιότητας και αναγνωρίζονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος (full time) ενώ μπορεί να ολοκληρωθεί έως και σε τέσσερα έτη (part-time). Ως υποψήφιοι μπορείτε να επιλέξετε από χιλιάδες ειδικευμένα προγράμματα πάνω στις τέχνες, τις θετικές επιστήμες, τις οικονομικές επιστήμες, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Το ευρύ φάσμα και η ευέλικτη προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Μεγάλης Βρετανίας σημαίνει ότι είστε ελεύθεροι να επιλέξετε ακριβώς αυτό που θέλετε να σπουδάσετε.

Πτυχία Master: MA/MSc/MBA/MLitt/MEd/MEng/MMus

Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα φέρουν πολλούς τίτλους, όπως και διακρίνονται παραπάνω. Ωστόσο, οι διαφορετικοί τίτλοι (π.χ. MA/MSc/MBA/MLitt/MEd/MEng/MMus) αντανακλούν την ευρεία θεματική περιοχή του προγράμματος και όλοι έχουν το ίδιο επίπεδο και την ίδια αναγνώριση. Π.χ. δεν υπάρχει πραγματική διαφορά ανάμεσα σε ένα MA Marketing και σε ένα MSc Marketing αφού και τα δύο προγράμματα έχουν την ίδια ακριβώς ιδιότητα. Για να απονεμηθεί ένας μεταπτυχιακός τίτλος ο/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να ολοκληρώσει όλες τις διδασκόμενες ενότητες καθώς και την πτυχιακή του/της εργασία (final year thesis) με επιτυχία.

Ένα μεταπτυχιακό στην Αγγλία, τη Σκωτία ή την Ουαλία σας δίνει την ευκαιρία να διευρύνετε τις γνώσεις σας πάνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα τον οποίο γνωρίζετε από τις προπτυχιακές σας σπουδές ή ακόμα και να επιλέξετε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες που έχετε αποκτήσει από το πρώτο πτυχίο καθώς και από πιθανή εργασιακή σας εμπειρία. Π.χ. ένας απόφοιτος ιατρικής ή μηχανολογίας μπορεί κάλλιστα να επιλέξει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι μεταπτυχιακών σπουδών:

1) Taught master – (MA, MSc, LLM, MEd etc)
2) Research master – (MRes, MPhil)

Τα Taught master μεταπτυχιακά προγράμματα αποτελούνται από μια σειρά από διαλέξεις, εξετάσεις , εργασίες (projects, essays, reports, presentations) καθώς και την εκπόνηση μιας ερευνητικής εργασίας (final year thesis/project) την οποία ολοκληρώνει ο φοιτητής στο τελικό στάδιο της φοίτησης του/της.

Τα Research master μεταπτυχιακά προγράμματα περιλαμβάνουν τη σε βάθος μελέτη ενός συγκεκριμένου πεδίου χωρίς απαραίτητα την παρακολούθηση διαλέξεων. Αντιθέτως ο σπουδαστής αφιερώνει το χρόνο του στην ολοκλήρωση και εκπόνηση της ερευνητικής του εργασίας και η τελική βαθμολογία καθορίζεται από την ποιότητα αυτής.

ΜΒΑ – Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ένα MBA είναι ένας εξειδικευμένος τίτλος σπουδών που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε σημαντικά το προφίλ σας στον επιχειρηματικό κόσμο. Το (MBA) αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο που σας δίνει τις δεξιότητες που χρειάζεστε για μια επιτυχημένη καριέρα στο management. Τα μαθήματα του MBA καλύπτουν θέματα όπως η επιχειρηματική πολιτική και στρατηγική (business policy and strategy), η λειτουργική και στρατηγική διαχείριση, το μάρκετινγκ (marketing), την έρευνα αγοράς (market research), τα οικονομικά και τη λογιστική (finance and accounting), την πληροφορική (IT), τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων (human resource management), την ηγεσία (leadership), την επιχειρηματικότητα (entrepreneurship) και το διεθνές εμπόριο (international trade).

Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι:

Postgraduate Diploma (PgDip) – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (PGDip)

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (PgDip) απονέμεται όταν ο υποψήφιος δεν ολοκληρώσει την τελική ερευνητική του εργασία (final year thesis/project), αλλά έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τα δύο εξάμηνα διδασκαλίας συμπεριλαμβανόμενων και των τελικών εξετάσεων.

Postgraduate Certificate (PgCert)Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό (PgCert)

Το μεταπτυχιακό πιστοποιητικό (PgCert) χορηγείται όταν ο υποψήφιος ολοκληρώνει επιτυχώς ένα εξάμηνο διδασκαλίας συμπεριλαμβανόμενων και των τελικών εξετάσεων.

Δίδακτρα Μεταπτυχιακών στη Μεγάλη Βρετανία – Πόσο θα κοστίσει;

Τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών πανεπιστημίων, καθώς και μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της χώρας (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία). Τα παρακάτω στοιχεία είναι ενδεικτικά και δείχνουν το εύρος τιμών για κάθε επιστημονικό πεδίο.

Biological Sciences & Health Sciences – Βιολογικές Επιστήμες και Επιστήμες Υγείας : € 7,000 – € 14,000 ανά έτος

Engineering – Επιστήμες Μηχανικών και Θετικές Επιστήμες: € 7,000 – € 14,000 ανά έτος

Business and Economics – Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες: € 7,000 – € 14,000 ανά έτος

MBA – Διοίκηση Επιχειρήσεων: € 7,000 – € 40,000 ανά έτος

Art and Design – Επιστήμες της Τέχνης: € 7,000 – € 10,000 ανά έτος

Στο UKFC προετοιμάζουμε τους σπουδαστές μας για την ένταξη τους σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ προγράμματα όλων των κατευθύνσεων στα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας.

  • Στο UKFC αναλαμβάνουμε με ευθύνη την προετοιμασία του κάθε σπουδαστή ξεκινώντας πρώτα από την επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος.
  • Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση όλων των αιτήσεων και επίσημων εγγράφων καθώς και την απαραίτητη αλληλογραφία μεταξύ σπουδαστή και πανεπιστημίου έως και την εγγραφή η οποία είναι ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ.
  • Ο κάθε σπουδαστής του UKFC παρακολουθεί μια σειρά από ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ(χωρίς κόστος) που τον/την προετοιμάζουν για την ακαδημαϊκή του εξέλιξη στη Μεγάλη Βρετανία.
  • Το UKFC παρέχει πολύτιμη βοήθεια στην εύρεση και εξασφάλιση κατοικίας/φοιτητικής εστίας σε όλες τις πόλεις τις Μεγάλης Βρετανίας και παρέχει συνεχή υποστήριξη στους σπουδαστές του σε ΟΛΗ τη διάρκεια των σπουδών τους.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,