Διεκδικώντας μία ενδιαφέρουσα θέση εργασίας…

hΤο επόμενο στάδιο για αρκετούς νέους αποφοίτους, μετά το πέρας των σπουδών, είναι η αναζήτηση δουλειάς. Τα δεδομένα, όμως, έχουν αλλάξει στην αγορά εργασίας καθιστώντας τον ανταγωνισμό πολύ πιο έντονο και απαιτώντας από τους υποψήφιους να έχουν περισσότερες δεξιότητες πέραν των γνώσεων που αποκτούν στις σπουδές τους και να ενισχύουν συνεχώς το επαγγελματικό τους προφίλ. Σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση και ίσως το πρώτο που χρειάζεται να κάνετε, για να αυξήσετε τις πιθανότητες σας για επαγγελματική επιτυχία και εργασιακή ικανοποίηση στο μέλλον είναι να αναλάβετε ενεργά την οργάνωση της καριέρας σας και να δραστηριοποιηθείτε προς αυτήν την κατεύθυνση. Πώς μεταφράζεται αυτό πρακτικά; Σχεδιάζοντας ένα πλάνο καριέρας, καταγράφοντας τα θετικά σας σημεία και τις αδυναμίες σας και αναλογιζόμενοι πού θα θέλατε να βρίσκεστε σε μερικά χρόνια από τώρα.

Αν δυσκολεύεστε να θέσετε μακροπρόθεσμους εργασιακούς στόχους, μπορείτε να ξεκινήσετε από το πού θα θέλατε να είστε επαγγελματικά σε πιο βραχυπρόθεσμο πλαίσιο. Όσο και να σας δυσκολεύει το συγκεκριμένο βήμα, θα σας βοηθήσει πολύ να γνωρίζετε τι θέλετε να πετύχετε στην καριέρα σας, ακόμα και βραχυπρόθεσμα. Με αυτόν τρόπο θα οργανωθείτε καλύτερα, έχοντας επίγνωση των δυνατών και αδύνατων σας σημείων, θα δουλέψετε πιο συστηματικά στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων σας και θα «πουλήσετε» πιο αποτελεσματικά τον εαυτό σας σε ένα μελλοντικό εργοδότη. Φυσικά, οι γνώσεις και δεξιότητες που απαιτείται να έχετε για να διεκδικήσετε με περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας μια θέση εργασίας διαφοροποιούνται ανάλογα με το αντικείμενο σας, τις απαιτήσεις της μελλοντικής σας θέσης και του μελλοντικού σας εργοδότη. Σε αυτό το άρθρο θα παρουσιάσουμε τα πιο διαδεδομένα κριτήρια των εργοδοτών για την επιλογή ενός μελλοντικού εργαζομένου, ώστε να είστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για να διεκδικήσετε τη δουλειά που ονειρεύεστε! Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται:

Τεχνογνωσία και ευρύτερες γνώσεις

Το πρώτο κριτήριο, βέβαια, είναι να έχετε τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο σας για να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να έχετε υπόψη σας όμως ότι θα χρειαστείτε και άλλες γνώσεις, πέραν αυτών που έχετε αποκτήσει στις σπουδές σας, σε πιο γενικούς τομείς όπως οι υπολογιστές και οι ξένες γλώσσες. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τους υπολογιστές, οι γνώσεις στα προγράμματα Microsoft Office συμπεριλαμβάνονται στις πρώτες απαιτήσεις των εργοδοτών ενώ για τις ξένες γλώσσες, συνήθως ζητείται γνώση της Αγγλικής και σε αρκετά υψηλό επίπεδο και η γνώση μίας επιπλέον γλώσσας, ακόμα και αν δε θεωρείται απαραίτητο προσόν, συνεκτιμάται θετικά.

• Διοικητικές και ηγετικές ικανότητες

Ένα από τα στοιχεία που προσέχουν οι εργοδότες σε έναν υποψήφιο εργαζόμενο είναι οι ικανότητες διοίκησης και ηγεσίας. Προσμετράται θετικά στην αξιολόγηση ενός υποψηφίου:

  • Η ικανότητα να προγραμματίζει αποτελεσματικά το χρόνο του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση των εργασιακών του υποχρεώσεων, των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο ομάδας, σε περίπτωση που δουλεύει σε ομαδικό project, και για την επίτευξη αποτελεσμάτων.
  • Να έχει κριτική, συνθετική και αναλυτική σκέψη ώστε να συνυπολογίζει τα υπάρχοντα δεδομένα αλλά και τους κινδύνους για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων ή την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων όταν απαιτείται.

Επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητες κοινωνικής δικτύωσης

Ένα χαρακτηριστικό που αξιολογείται θετικά σε έναν υποψήφιο εργαζόμενο, σε όποιο εργασιακό περιβάλλον και να βρίσκεται, είναι η ικανότητα του στην επικοινωνία, στην κοινωνική δικτύωση και στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας. Η σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα απαιτεί από τον εργαζόμενο, για να ανέλθει επαγγελματικά και να επιβιώσει από τον ανταγωνισμό, να μπορεί να συνεργαστεί ομαλά με τους συναδέλφους, προϊσταμένους και υφισταμένους του, με συνεργάτες από διαφορετικά τμήματα της ίδιας εταιρείας ή εξωτερικούς συνεργάτες όσο και με πελάτες.

Στοιχεία της προσωπικότητας

Πέραν των γνώσεων σας και των τεχνικών δεξιοτήτων που μπορεί να διαθέτετε θα συνεκτιμηθούν από έναν υποψήφιο εργοδότη τόσο η προσωπικότητα σας όσο και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις. Ακολουθούν κάποια ενδεικτικά προσωπικά στοιχεία που αξιολογούνται θετικά σε έναν υποψήφιο εργαζόμενο:

  • Να μαθαίνει, να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται καθημερινά,
  • Να βρίσκει κίνητρα να μην εγκαταλείπει ακόμα και όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες,
  • Να είναι προσαρμοστικός και ευέλικτος,
  • Να διατηρεί την αυθεντικότητα και τις αρχές του,
  • Να διαθέτει θετική αντιμετώπιση, υπομονή, αυτοπειθαρχία, επιμονή, πείσμα και να πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει
  • Να αποδεικνύει την αξία του μέσα από τη δουλειά του ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνεργατών του και των ανωτέρων του και
  • Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αλλά και την ευθύνη για την εξέλιξη της καριέρας του

Κλείνοντας, να θυμάστε ότι η έννοια της καριέρας έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ότι απαιτείται εκ μέρους σας σωστή στοχοθέτηση, ανάληψη προσωπικής ευθύνης και δράσης, σωστή και έγκαιρη οργάνωση, διατήρηση επίμονης στάσης και δουλειά προς τους στόχους σας για την επαγγελματική σας επιτυχία.

Nαταλία Κακούρου

Tags: , , , , ,