Συνέδριο «Ημέρες Ποιότητας» – MBA TQM Πανεπιστημίου Πειραιώς

Οι Ημέρες Ποιότητας αποτελούν μία πρωτοβουλία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα (MBA TQM) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με κυριότερο στόχο τη συμβολή στην ενημέρωση για τις εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της Ποιότητας, καθώς και για τη διαρκή επικαιροποίηση της σχέσης ποιότητας – ανταγωνιστικότητας.

imerespoiotitas2_papei

Το πρόγραμμα των Ημερών Ποιότητας (12-16/5/2014) περιλαμβάνει:

  • σειρά ενημερωτικών διαλέξεων και εργαστηρίων (workshops) σε επίκαιρα θέματα (ISO 9001, 6σ, Sustainability, ΙΤ Governance & Business Continuity, Project Management, Market Research & Quality, κλπ.) στις ομαδικές ασκήσεις κάποιων εκ των οποίων, μικτές ομάδες στελεχών επιχειρήσεων, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών, θα επιλύσουν απλά, ενδεικτικά, πρακτικά προβλήματα.
  • παρουσιάσεις της επαγγελματικής πορείας αποφοίτων μας και οργάνωση ευκαιριών επαγγελματικής δικτύωσης (networking).
  • επίσκεψη καλής πρακτικής.
  • παρουσιάσεις ή/και συζητήσεις στελεχών επιχειρήσεων στα πλαίσια θεματικών ενοτήτων με εστίαση στις συσχετίσεις Innovation & Quality, Digital Enterprise & Quality, Operational Excellence – Global Expansion & Quality, στις τάσεις σχετικά με Sustainability Management & Reporting, Social Media, Market Research, Brand Reputation & Quality, Human Capital & Quality, ICT & Quality, Neuro-Quality, κλπ..
  • παρουσιάσεις – συζήτηση στελεχών επιχειρήσεων αναφορικά με τη συσχέτιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας.
  • παρουσιάσεις – συζήτηση στα πλαίσια ενός ‘στρογγυλού τραπεζιού’ διακεκριμένων Διευθυνόντων Συμβούλων (CEOs Round Table Discussion) με θέμα την ποιότητα & ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Η παρακολούθηση των «Ημερών Ποιότητας» είναι δωρεάν και εγγραφή απαιτείται μόνο για τη συμμετοχή στις εργαστηριακές ενότητες (workshops) οι οποίες περιλαμβάνουν και ομαδικές ασκήσεις.

Το πλήρες πρόγραμμα και η πρόσκληση για την παρακολούθηση των «Ημερών Ποιότητας» έχουν ‘αναρτηθεί’ στον ιστό-τοπο του Συνεδρίου (QualityDays.unipi.gr).

Καθηγητής Γεώργιος Μποχώρης

Οργάνωση των «Ημερών Ποιότητας» – Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA TQM

Tags: , , , , , , , ,