Ημέρες Σταδιοδρομίας 2015 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει και φέτος την εκδήλωση «Ημέρες Σταδιοδρομίας» την περίοδο 30 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2015. Η Εκδήλωση – Θεσμός εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας του Γραφείου Διασύνδεσης να φέρει σε επαφή τους Αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την Αγορά Εργασίας. Στις Ημέρες Σταδιοδρομίας συμμετέχουν πλήθος ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων από όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την αναζήτηση στελεχιακού δυναμικού υψηλών προδιαγραφών από το χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

papeiii

Η εκδήλωση δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πειραιώς να ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, για τις στρατηγικές και τις πολιτικές των επιχειρήσεων στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά κυρίως να αποκτήσουν την πολύτιμη εμπειρία συνεντεύξεων πρόσληψης με τους υπεύθυνους επιλογής προσωπικού κορυφαίων επιχειρήσεων, τις οποίες εκείνοι έχουν επιλέξει. Η μακροχρόνια εμπειρία από την επιτυχημένη διεξαγωγή της εκδήλωσης έχει δείξει ότι ως αποτέλεσμα αυτής πραγματοποιείται άμεσα ουσιαστικός αριθμός προσλήψεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης: http://career.unipi.gr.

Tags: , , , , , ,