Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων

europeanyouthΑπό τις 26 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου η Ευρώπη γιορτάζει την “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Νέων” και για αυτό το λόγο έχει διοργανωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόγραμμα ” Youth in Action” στο οποίο συμμετέχουν 33 χώρες (τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κροατία, Ελβετία, Ισλανδία, Τουρκία, Λιχτενστάιν και η Νορβηγία).

Ο σκοπός του προγράμματος ” Youth in action” είναι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και η καλύτερη γνώση για την κτήση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας μεταξύ νέων ανθρώπων.

Τα θέματα αυτά όμως έχουν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο ορατά όσο πλησιάζουμε και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου του 2014. Η ανάγκη, λοιπόν, για δημιουργία περισσότερων δράσεων που αφορούν την νεολαία προκειμένου οι νέοι να έρθουν πιο κοντά στην ΕΕ αποδεικνύεται μέσα  από μία έρευνα  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στις 24 Μαϊου με δείγμα 13000 νέων προερχόμενων από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και 500 νέων προερχόμενων από την Κροατία.

Η έρευνα αυτή δείχνει, ότι τα 2/3 των νέων απάντησαν πως σκοπεύουν να ψηφίσουν στις ερχόμενες εκλογές (64%), ενώ το 1/3 (35%) δεν σκοπεύει να ψηφίσει. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας παρουσιάζουν μία αυξανόμενη δυσαρέσκεια των νέων ως προς τις πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί αλλά και την φθίνουσα συμμετοχή των νέων στην άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Το ποσοστό των νέων που προτίθενται να ψηφίσουν είναι 75 % ή υψηλότερο στο Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και 55 % ή χαμηλότερο στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβενία. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι, από εκείνους που προτίθενται να ψηφίσουν, περίπου το ένα τρίτο (28 %) είναι βέβαιο ότι θα το πράξει, ενώ το 11 % δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει. Από αυτούς που είναι πιθανό να ψηφίσουν, εννέα στους δέκα θα το κάνουν επειδή πιστεύουν ότι η δημοκρατία, η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι σημαντικές. Μεταξύ εκείνων που δεν είναι πιθανό να ψηφίσουν, δύο στους τρεις πιστεύουν ότι η ψήφος τους δεν θα αλλάξει τίποτε.

Σε δήλωσή της, η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, αρμόδια επίτροπος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία είπε:  «Θέλω να ευαισθητοποιήσω την κοινή γνώμη σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ενημερώσω τους νέους γιατί είναι σημαντικό να ψηφίσουν. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για να ενισχυθεί η ενεργητική συμμετοχή των νέων στην κοινωνία, αλλά και για καταδειχτεί τι έχει επιτευχθεί τα τελευταία 25 έτη ενωσιακής υποστήριξης προς τους νέους στην Ευρώπη.» (1)

Τέλος, προκειμένου η Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα συμπεράσματα της παραπάνω έρευνας προσπαθεί μέσα από διάφορες δράσεις να αναδείξει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να υπενθυμίσουν στους νέους τον λόγο για τον οποίο πρέπει να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές.

(1) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-462_el.htm

Tags: , , , , , ,