Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Βελτίωση συνθηκών επαγγελματικής κινητικότητας

eurokoinoboulioΠρόσφατα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίστηκε ένα σχέδιο νόμου σχετικά με την επαγγελματική κινητικότητα με την διαδικασία της συναπόφασης.1 Το νομοσχέδιο αυτό περιέχει ένα πακέτο μέτρων σχετικά με την διευκόλυνση πολλών επαγγελματιών να μετακινούνται και να ασκούν το επάγγελμα τους σε άλλα κράτη της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, το ψήφισμα αυτό περιλαμβάνει την δημιουργία μίας ηλεκτρονικής κάρτας επαγγελματικών προσόντων, η οποία έχει ένα διττό στόχο την παροχή διευκόλυνσης σε κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες όπως τους γιατρούς, τους αρχιτέκτονες, τους φαρμακοποιούς, και την δημιουργία παράλληλα ενός μηχανισμού προειδοποίησης, ο οποίος θα αποτρέπει αντίστοιχα αυτούς που έχουν χάσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο κράτος τους να εισέλθουν σε αυτό το σύστημα.2

Η ηλεκτρονική κάρτα επαγγελματικών προσόντων αναμένεται να εφαρμοστεί μαζί με τα ακόλουθα μέτρα:

1.Ευκολότερη και ταχύτερη αναγνώριση: Οι κανόνες που περιγράφονται μέσα στο νομοσχέδιο θα επιτρέψουν σε κλάδους που επιθυμούν την επιτάχυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των μελών τους από άλλα ευρωπαϊκά κράτη να επιλέξουν τις ευρωπαϊκές επαγγελματικές ταυτότητες. Αυτές θα χορηγούνται από το κράτος-μέλος προέλευσης όταν πρόκειται για σύντομες περιόδους εργασίας στο εξωτερικό και από το κράτος-μέλος υποδοχής εφόσον η άσκηση του επαγγέλματος πρόκειται να μεταφερθεί εκεί. Το σύστημα θα βασίζεται στο ήδη υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διοικήσεων των κρατών-μελών.

2.Μηχανισμός Προειδοποίησης: Μέσα στην κάρτα των επαγγελματικών προσόντων θα υπάρχει και ένας μηχανισμός προειδοποίησης, ο οποίος βάσει της ανάλογης οδηγίας του Ε.Κ θα αποτρέπει σε άτομα που αντιμετωπίζουν πειθαρχικά μέτρα ή ποινικές κυρώσεις στη χώρα καταγωγής τους, να ασκήσουν το επάγγελμα τους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος.

3.Δημιουργία ευρωπαϊκής δημόσιας βάσης δεδομένων για κατοχυρωμένα επαγγέλματα: Για την διατήρηση της διαφάνειας του συστήματος, οι κανονιστικές διατάξεις που περιέχονται στην οδηγία που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα απαιτούν από την Επιτροπή τη δημιουργία μιας δημόσιας βάσης δεδομένων που να περιλαμβάνει αυτά τα επαγγέλματα. Αυτή θα μπορούσε να απαρτίζεται από πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να αποδείξουν το ένα στο άλλο ότι οι αποφάσεις για τη ρύθμιση οποιουδήποτε επαγγέλματος τηρούν τις αρχές της αναλογικότητας και της μη διάκρισης.

Τέλος, η οδηγία αυτή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 596 ψήφους υπέρ, 37 κατά και 31 αποχές, τώρα θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Για το αποτέλεσμα αυτό, η εισηγήτρια του ψηφίσματος, Bernadette Vergnaud (Σοσιαλιστές, Γαλλία), δήλωσε: “Η εισαγωγή της ευρωπαϊκής επαγγελματικής κάρτας, η θέσπιση κοινών πλαισίων εκπαίδευσης και η αναγνώριση της πρακτικής άσκησης ως μέρος της επαγγελματικής εμπειρίας θα βελτιώσουν σημαντικά την κινητικότητα των εργαζομένων αλλά και την ευρωπαϊκή ασφάλεια”.

Εν κατακλείδι, η ψήφιση μίας τέτοιας οδηγίας βοηθάει στην επαγγελματική κινητικότητα, αλλά και στην διενέργεια ελέγχου στους γιατρούς που έχουν χάσει σε ένα κράτος μέλος για τον οποιοδήποτε ρόλο την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα τους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Με αυτόν τον τρόπο όμως πλέον θα διευκολύνεται η επαγγελματική κινητικότητα με αποτέλεσμα οι νέοι γιατροί να έχουν περισσότερες ευκαιρίες εργασίας.

Γιάννης Κουτρουμπής

1 Ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε στις 8 Οκτωβρίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2 Άρθρο στην επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (http://www.europarl.gr/el/News-Events/news/2013/october/oct8.html)

Tags: , , , ,