ΕΠΥ: διαγωνισμός επιχειρηματικών ιδεών στο χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Πληροφορίες – Υποβολή αίτησης: http://beatit.epy-mathra.gr/
Εώς 23 Μαϊου 2014: Υποβολή ιδέας
14 Ιουνίου 2014: Επιλογή 5 καλύτερων ιδεών-ομάδων
3 Ιουλίου 2014: Αξιολόγηση 5 καλύτερων ιδεών-ομάδων

DIAGONISMOS_POSTER

Tags: , , , , , , ,