Επιδοτούμενα προγράμματα αγγλικής γλώσσας και πληροφορικής

Eκπαιδεύσου τώρα Δωρεάν:

  • σε βασικές δεξιότητες Η/Υ και απόκτησε αναγνωρισμένο  πιστοποιητικό για τον ΑΣΕΠ και τον ιδωτικό τομέα
  • και πιστοποιητικό ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ για τα επίπεδα Β1-Β2-C1-C2, αναγνωρισμένο από το Δημόσιο

Πληροφορίες εδώ: http://www.kamariotou.edu.gr/

kamariotou

Tags: , , , , , , , , ,