H εμπειρία μου από το elearning του Ε.Κ.Π.Α.

elearning

Παρακολούθησα αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω διαδικτυακής εκπαίδευσης, όμως νοιώθω την ανάγκη να κάνω ιδιαίτερη μνεία στα τρία τελευταία, τα οποία και συνέβαλαν ‘’τα μέγιστα’’ στη διαμόρφωση του επιμορφωτικού μου γίγνεσθαι. Και αναφέρομαι στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», την «Επιχειρηματικότητα» και τη «Διαχείριση Ολικής Ποιότητας» του ΚΕΚ-ΕΚΠΑ. Ιδιαίτερα, η εξειδίκευσή μου στη Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, έχει να κάνει με τη συνειδητή διαφοροποίηση της σκέψης μου, όσον αφορά τα πεδία εφαρμογής της ποιότητας, δηλαδή, αυτά που αναφέρονται στη μετάβαση από τη μονοδιάστατη αντίληψη περί εφαρμογής της στην παραγωγική διαδικασία των προϊόντων μέχρι αυτά της πολυδιάστατης των υπηρεσιών. Μπορεί η e-learning ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή τηλεκατάρτιση να είναι μία σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης, αλλά εγώ προσωπικά θα σταθώ στο συγκεκριμένο φορέα προέλευσής της. Και αυτός δεν είναι άλλος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το ΚΕΚ-ΕΚΠΑ μου έχει προσφέρει πολλά.

Συγκεκριμένα:

Ως προς το σύστημα εκπαίδευσης: Είναι πρωτοποριακό. Η επικοινωνιακή μου σχέση ως εκπαιδευόμενου με τον κάθε εκπαιδευτή μου και το εκπαιδευτικό (διδακτικό) υλικό, διαμορφώθηκε σε μια τριαδική σχέση με αμφίδρομες κατευθύνσεις αλληλεπίδρασης που έρχονται μεταξύ τους σε μία εκπαιδευτική αρμονία.

Ως προς την εκπαιδευτική υποστήριξη: Είναι εντυπωσιακή. Τόσο η Γραμματεία E-learning όσο και οι λοιπές υπηρεσίες RSS του ΚΕΚ-ΕΚΠΑ, συνέβαλαν και συμβάλλουν, αφενός στην παρακολούθηση και ενημέρωση μου ως χρήστη για τα τελευταία νέα και αλλαγές στο δικτυακό τόπο, αφετέρου ο συνδυασμός των τεχνολογιών αυτών μπόρεσε να αποτελέσει για μένα εκπαιδευτική διαδικασία διδακτικής και μάθησης σε ένα σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου διαφοροποιούνται και αναπροσαρμόζονται για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και προς όφελός μου ως διδασκόμενου.

Ως προς την εκπαιδευτική μου εμπειρία για το ΚΕΚ-ΕΚΠΑ: Είναι ευλογία που υφίσταται. Εμπιστεύτηκα τις γνώσεις και τις εξειδικεύσεις μου σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΚ-ΕΚΠΑ. Πόσα; Ολοκλήρωσα οκτώ (8) συνολικά, όμως το καθένα από αυτά, μου άνοιγε την όρεξη στην πορεία παρακολούθησής του για την αρχή ενός καινούριου προγράμματος στη συνέχεια. Μπορεί το ΚΕΚ-ΕΚΠΑ να στελεχώνεται από έμπειρους καθηγητές που αποτελούν κορυφή τόσο στον Ακαδημαϊκό όσο και στον Επαγγελματικό χώρο, όμως σημασία για μένα έχει το γεγονός ότι ξέρει να αξιοποιεί-, κατά τον καλύτερο τρόπο-, την εμπειρία των συνεργατών του και την υψηλή υλικοτεχνική του υποδομή.

Ως προς τη διδαχή και το συμπέρασμα: Το ΚΕΚ-ΕΚΠΑ μου δίδαξε τη δια βίου μάθηση και την αναβάθμιση των ικανοτήτων μου. Με προκάλεσε να εμπεδώσω αυτό που μέχρι χθες δεν είχα συνειδητοποιήσει. Ότι, δηλαδή, οι σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την κατά διαστήματα προσαρμογή των εργαζόμενων σε νέες επαγγελματικές επιλογές, που απαιτούν συνεχή επιστημονική και άλλη ενημέρωση και κατάρτιση, ώστε να αποκτούν πρόσθετες γνώσεις και κυρίως να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες, για να είναι αποτελεσματικοί σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Και το σημαντικότερο. Ότι το μέλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βρίσκεται σίγουρα στο διαδίκτυο. Πόσο μάλλον σήμερα που η χώρα μας βρίσκεται σε “δεινή”οικονομική κρίση με έντονο το φαινόμενο της ανεργίας για την οποία,-κατ’ εμένα-, η εξειδίκευση όχι μόνο συνίσταται, αλλά επιβάλλεται.

Κ. Ι. Σάρλης

Tags: , , , , , , , , ,