Πρόσκληση Εθελοντών για την υποστήριξη Φοιτητών με Αναπηρία από το ΕΚΠΑ

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών αναζητά εθελοντές φοιτητές για να καλύψουν τις ανάγκες υποστήριξης Φοιτητών με Αναπηρία για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

 

Στόχος

Στόχος της Υπηρεσίας Εθελοντικής Υποστήριξης είναι ο συντονισμός της συστηματικής εξυπηρέτησης των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ), από εθελοντές συμφοιτητές τους, σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

Ποιους αφορά;

Φοιτητές με Αναπηρία: θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το έντυπο καταγραφής αναγκών της Μονάδας Προσβασιμότητας.
Εθελοντές Φοιτητές: οι οποίοι επιθυμούν να υποστηρίζουν τους συμφοιτητές τους στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

 

 

Κατηγορίες Εθελοντικής Υποστήριξης

Η υποστήριξη που λαμβάνει ο κάθε φοιτητής εξαρτάται από το είδος της αναπηρίας του και από τις εξειδικευμένες ανάγκες του. Οι κατηγορίες υποστήριξης ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Υποστήριξη κατά τη μετακίνηση
  • Υποστήριξη στο χειρισμό αντικειμένων (βιβλίων, εργαστηριακών οργάνων, κλπ).
  • Ενημέρωση για ανακοινώσεις διδασκόντων/ εργαστηρίων/ γραμματειών.
  • Συγκέντρωση των συγγραμμάτων από τα σημεία διανομής.
  • Υποστήριξη στη συγγραφή σημειώσεων (οδηγίες για Word 2003 σε PPT, οδηγίες για Word 2010 σε PDF)
  • Υποστήριξη στην παραγωγή προσβάσιμων συγγραμμάτων (οδηγίες σε PPT)
  • Υποστήριξη στη συγγραφή εργασιών και το χειρισμό υπολογιστή.
  • Υποστήριξη στη μελέτη.
  • Υποστήριξη γραφής στις εξετάσεις.
  • Εκμάθηση υπολογιστών.

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής

Αριάδνη Βελισσαροπούλου, τηλ.: 210 727 5130, e-mail: accessπάπακιuoa.gr.

Δήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές ή Φοιτητές με Αναπηρία θα πρέπει να αποστείλουν email στη διεύθυνση access@uoa.gr με τα εξής:

Όνομα:
Επώνυμο:

Κινητό τηλέφωνο:
Σταθερό τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:
Τμήμα που φοιτώ:
Έτος σπουδών:
Ενδιαφέρομαι να γίνω εθελοντής: ΝΑΙ ΟΧΙ (επιλέξτε)
Ενδιαφέρομαι να λάβω υποστήριξη από εθελοντή: ΝΑΙ ΟΧΙ (επιλέξτε)

Περισσότερες πληροφορίες: http://access.uoa.gr/Unit%20Volunteerism.htm

ΠΗΓΗ:uoa.gr

Tags: , , , ,