Δικαστική «βόμβα» για τις μετεγγραφές

Τον δρόμο για την αλλαγή του νόμου για τις μετεγγραφές, ώστε να μην υπερβαίνουν το 10% επί των εισακτέων και να αφορούν μόνο τους φοιτητές που έχουν προβλήματα υγείας ή βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια, ανοίγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Πρόκειται για απόφαση «σταθμό» με την οποία καταργούνται όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά κριτήρια, όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ορφανοί κ.λπ.

metagrafes

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με την υπ΄ αριθμ. 1251/2015 απόφασή της, έκρινε ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (νόμος 4264/2014 και δύο υπουργικές αποφάσεις που αφορούν σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων μετεγγραφής, όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και δικαιούχους με οικονομικά κριτήρια) δεν πληροί τις συνταγματικές προϋποθέσεις, δικαιώνοντας τις Αρχιτεκτονικές σχολές του ΕΜΠ και του ΑΠΘ και 115 καθηγητές των σχολών αυτών που ζητούσαν την ακύρωσή του. Πλέον, οι μετεγγραφές περίπου 200 πρωτοετών σε αυτές τις σχολές ακυρώνονται και οι φοιτητές θα πρέπει να φοιτήσουν στο τμήμα όπου εισήχθησαν αρχικώς. Το ίδιο θα συνέβαινε και στην περίπτωση μετεγγραφομένων εάν και άλλα ιδρύματα είχαν υποβάλλει εμπρόθεσμες προσφυγές, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί.

Κανόνες 
Ερμηνεύοντας το άρθρο 16 του Συντάγματος για την Παιδεία, το ΣτΕ σημείωσε ότι κάθε φοιτητής θα «πρέπει, κατ΄ αρχήν, να φοιτά στην Σχολή ή το Τμήμα όπου εισάγεται μέχρι την αποφοίτησή του». Όμως, κατ΄ εξαίρεση ο νομοθέτης μπορεί «να θεσπίζει διατάξεις που επιτρέπουν τις μετεγγραφές εκείνων των φοιτητών οι οποίοι αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Σχολή ή το Τμήμα, όπου έχουν εισαχθεί, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή λόγω ανυπέρβλητης οικονομικής δυσχέρειας και ζητούν να μετεγγραφούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ που εδρεύει σε άλλη πόλη, όπου αποδεδειγμένα θα έχουν την αναγκαία για τη φοίτησή τους ιατρική ή οικονομική, κατά περίπτωση, υποστήριξη». Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ΣτΕ, χάριν της «προστασίας της εύρυθμης λειτουργίας και σεβασμού της πλήρους αυτοδιοικήσεως των ΑΕΙ, το άρθρο 16 του Συντάγματος επιβάλλει στον νομοθέτη κατά τη θέσπιση των ακόλουθων διατάξεων περί μετεγγραφών:

α) να προβλέπει ανώτατο όριο για τις επιτρεπόμενες μετεγγραφές κάθε ακαδημαϊκό έτος, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει -συνολικά για τα εξάμηνα σπουδών- ποσοστό 10% επί των κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα υποδοχής και

β) να καθιστά τα όργανα των Σχολών και των Τμημάτων υποδοχής αρμόδια για να εκτιμούν αν και σε ποιο βαθμό επιτρέπουν οι λειτουργικές δυνατότητες τους τη διενέργεια μετεγγραφών κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος και ακολούθως να αποφασίζουν επί των σχετικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων συνεκτιμώντας και την επίδοση εκάστου εξ αυτών στις σπουδές του. Πάντως, διευκρινίζει η Ολομέλεια του ΣτΕ, οι εκκρεμείς αιτήσεις για μετεγγραφή «στερούνται νομίμου ερείσματος» και ότι οι Σχολές ή τα τμήματα όπου αυτοί εισήχθησαν, βάσει των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2013-2014, οφείλουν να τους επανεγγράψουν εάν τυχόν έχουν ήδη προβεί σε διαγραφή βάσει των επίμαχων αποφάσεων του υπουργού Παιδείας που ακυρώθηκαν.

Πηγή: imerisia.gr

 

Tags: , , , , , , ,