Διεθνές Συνέδριο “Αφηγήσεις της Κρίσης: Μύθοι και Πραγματικότητες”

Η Διεθνής Εταιρία Γαλλόφωνων Κοινωνιολόγων–GT 21, η Διεθνής Εταιρία Κοινωνιολογίας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, μαζί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με την ΕΚΕ διοργανώνουν στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2015

Afisa-Narratives-Myths

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Αφηγήσεις της Κρίσης: Μύθοι και Πραγματικότητες”.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στους χώρους του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ θα διεξαχθούν ξεχωριστές αγγλόφωνες και γαλλόφωνες συνεδρίες με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου www.narrativesofcrisis.com.

Tags: , , , , , ,