Φοιτητικός Διαγωνισμός Business Talents

businesstalentsΟ Διαγωνισμός BUSINESS TALENTS που διοργανώνεται από την PRAXIS MMT, ξεκινά στις 24 Φεβρουαρίου στο Διαδίκτυο και καταλήγει σε ένα ‘ζωντανό’ Τελικό στις 7 Ιουνίου 2014, όπου οι 75 επικρατέστερες ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα θα διαγωνισθούν για τις 15 πρώτες θέσεις των Βραβείων και Υποτροφιών.

Στόχος είναι οι φοιτητές να βιώσουν μία μοναδική εμπειρία Διοίκησης της εικονικής τους επιχείρησης, και μια πρακτική άσκηση Επιχειρηματικότητας, σε μία πιστή αναπαράσταση της αγοράς σε ανταγωνισμό, με την ομάδα τους.

Πρόκειται για ένα συναρπαστικό Business Game όπου οι συμμετέχοντες θα συντάξουν Επιχειρηματικά Σχέδια (business plans) λαμβάνοντας αποφάσεις (στο Marketing, Παραγωγή, Χρηματοοικονομικά, Ανθρώπινο Δυναμικό), θα σχεδιάσουν ολιστική Στρατηγική, θα ζήσουν την αλληλεπίδραση με τον ανταγωνισμό και θα αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για το μέλλον τους, με διασκεδαστικό τρόπο.

Δικαίωμα Συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι Φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, ή έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει (< 1 έτος), ηλικιών 17-26.

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν, μια κοινωνική συνεισφορά που απευθύνεται και είναι ανοικτή σε όλους τους φοιτητές, ανεξαρτήτως Σχολής και ειδικότητας (δηλ. όχι μόνο κατεύθυνσης οικονομικής ή διοίκησης επιχειρήσεων) καθώς έχει Στόχους όπως αναφέραμε, που αποτελούν ‘εφόδια απασχολησιμότητας’ απαραίτητα σε όλους.

Έως τις 16 Φεβρουαρίου, οι Φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στον διαγωνισμό με την ομάδα τους, 3 ή 4 άτομα του ιδίου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, μπορούν όμως να είναι από διαφορετικές Σχολές/Τμήματα για ανάμειξη και συνεργασία ειδικοτήτων.

Οι Εγγραφές ξεκίνησαν στην ιστοσελίδα www.businesstalents.com – Εγγραφή

Facebook : www.facebook.com/pages/Business-Talents-GR/153640824827336?ref=hl

Ενημερωτικό Video : http://youtu.be/O6yx_jU4QUo

Tags: , , , , , , ,