Γιατί αξίζει ένα ΜΒΑ

Οι περισσότεροι άνθρωποι, στα πρώτα τους βήματα, τόσο όσο αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές όσο και στην επαγγελματική τους απασχόληση, τείνουν να εξειδικεύονται. Οι περισσότεροι επικεντρώνονται σε έναν τομέα σπουδών ή σε μια επιχειρηματική λειτουργία όπως είναι οι πωλήσεις ή το Μάρκετινγκ ή την παραγωγή για παράδειγμα. Αυτοί οι τομείς ωστόσο είναι εξειδικευμένοι και η απασχόληση ή η μετακίνηση σε μια άλλη επιχείρηση ή έναν άλλο οργανισμό (λόγω συρρίκνωσης ενός τομέα της οικονομίας, λόγω απόλυσης, λόγω κλεισίματος της εταιρίας) μπορεί να μην προσφέρει σχετικά μεγάλες ευκαιρίες απασχόλησης ή ανάπτυξης / εξέλιξης σε θέσεις με αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες.

mbaaaaa

Το ΜΒΑ είναι ουσιαστικά ένας γενικός μεταπτυχιακός τίτλος, σχεδιασμένος να διευρύνει τον ορίζοντα των φοιτητών, ώστε να αντιλαμβάνονται όλες τις λειτουργίες των επιχειρήσεων αλλά και την αλληλεπίδραση αυτών των λειτουργιών (πχ παραγωγή, πωλήσεις, διανομή κλπ). Επειδή η εστίαση του ΜΒΑ είναι περισσότερο γενική παρά εξειδικευμένη, το ΜΒΑ είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να έχουν μια συστημική θεώρηση της επιχείρησης και να καταστούν ικανοί να συμβάλλουν στην στρατηγική ανάπτυξή της.

Το ΜΒΑ δεν κάνει τους φοιτητές ειδικούς σε όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Αυτό το οποίο κάνει, είναι να τους δίνει σύγχρονες και επαρκείς γνώσεις για να κατανοήσουν τις διάφορες πλευρές και λειτουργίες της επιχείρησης, ώστε να αναπτύσσουν και διαμορφώνουν επιτυχημένα προγράμματα στρατηγικού και λειτουργικού χαρακτήρα. Παρέχει νέες δεξιότητες και γνώσεις, καθιστά τον φοιτητή και μετέπειτα στέλεχος ή τωρινό στέλεχος ικανό να αναλάβει θέσεις αυξημένης αρμοδιότητας και ευθύνης. Ενώ συμβάλλει και στην αυτοπεποίθησή του. Εν κατακλείδι, το ΜΒΑ δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή και μετέπειτα πτυχιούχο να καταστεί ένας γενικός μάνατζερ με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης στη διοικητική πυραμίδα της επιχείρησης.

Η αξία της επαγγελματικής εμπειρίας και γνώσης που μπορεί να κατέχει ένας φοιτητής ΜΒΑ δεν μπορεί να υποεκτιμηθεί. Έτσι, η ποιότητα των φοιτητών είναι ένας άριστος δείκτης της ποιότητας του προγράμματος. Οι φοιτητές των προγραμμάτων ΜΒΑ συχνά αναφέρουν ότι σχεδόν τα μισά από όσα έχουν μάθει προέρχονται από τους συμφοιτητές τους, οι οποίοι μεταφέρουν την εμπειρία τους από το χώρο των επιχειρήσεων στην τάξη, αλλά μαθαίνουν και από την αλληλεπίδραση που παρέχει η εκπαιδευτική διαδικασία. Οι συμφοιτητές δηλαδή σε ένα πρόγραμμα ΜΒΑ αποτελούν το πλέον ανεκτίμητο δίκτυο μάθησης και γνωριμίας το οποίον τελικά συμβάλλει και προάγει την σταδιοδρομία τους.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το ΜΒΑ είναι ένα αναγνωρισμένο προσόν. Οι εργοδότες γνωρίζουν την αξία αυτού του προσόντος και γνωρίζουν επίσης αυτό που πρέπει να περιμένουν από έναν κάτοχο ΜΒΑ, άσχετα αν οι απόφοιτοι έχουν σπουδάσει στην Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη ή αλλού. Αναγνωρίζουν επίσης, ότι οι κάτοχοι ΜΒΑ είναι αφοσιωμένοι στο να επενδύουν για τη σταδιοδρομία τους, ότι είναι άτομα δυναμικά, ότι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ότι είναι ηγετικές προσωπικότητες. Όλα αυτά για τους εργοδότες είναι ένα ανεκτίμητο στοιχείο ενεργητικού για την επιχείρησή τους.

Επίσης οι εργοδότες, όσον αφορά τα προγράμματα πλήρους φοίτησης, αξιολογούν και το πανεπιστήμιο στο οποίο φοίτησαν οι κάτοχοι ΜΒΑ. Επομένως, η φοίτηση σε ένα καλό πανεπιστήμιο είναι επίσης ένας αξιόπιστος δείκτης για την ποιότητα του αποφοίτου.

Τα κύρια οφέλη που αποκτά κανείς με τη φοίτησή του σε ένα πρόγραμμα ΜΒΑ είναι τα παρακάτω:

  • Ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων για αναγνώριση, ανάλυση και επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων

  • Ανάπτυξη και κατοχή δεξιοτήτων ηγεσίας και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων

  • Ανάπτυξη και εμβάθυνση προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων διαρκείας με άλλους φοιτητές στο πρόγραμμα

  • Σύγχρονη γνώση και τεχνογνωσία αντιμετώπισης προβλημάτων διοίκησης και λειτουργίας σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο οικονομικό γίγνεσθαι

Συνεπώς, η αξία ενός ΜΒΑ δεν περιορίζεται απλώς στην αύξηση των πιθανοτήτων γρήγορης επαγγελματικής αποκατάστασης και στις σχετικά υψηλότερες αμοιβές αλλά κυρίως συμβάλλει στη διαμόρφωση ηγετικών προσωπικοτήτων με ευαισθησία σε θέματα επιχειρηματικής ηθικής, εταιρικής διακυβέρνησης και διεθνούς μάνατζμεντ.

Καθηγητής Λ. Χυτήρης

Διευθυντής ΜΒΑ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,