Βραβείο στον τομέα της Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο KEIO της Ιαπωνίας

Tο Πανεπιστήμιο KEIO στο Τόκυο της Ιαπωνίας προκήρυξε Βραβείο στον τομέα της Ιατρικής έρευνας για το 2014.

keio_university

Το Βραβείο είναι διεθνές και απονέμεται ως αναγνώριση σε εξέχοντα επιτεύγματα ερευνητών στον τομέα της Ιατρικής και των Επιστημών της Ζωής, αποσκοπώντας στην ενθάρρυνση της έρευνας παγκοσμίως για την ευζωία της ανθρωπότητας.

Το Βραβείο συνίσταται στην απονομή τιμητικού Επαίνου, μεταλλείου και Χρηματικού ποσού 10 εκατομμυρίων γιέν (περίπου 71.999 €).

Υποψήφιοι για το βραβείο μπορούν να είναι ερευνητές ιατροί γενικής και κλινικής Ιατρικής, ή επιστήμονες σχετιζόμενοι με την Ιατρική έρευνα, ενδεικτικοί τομείς έρευνας: Νευρολογία, Γενετική,Γηριατρική, Ανοσοποιητικό σύστημα, Βιοχημεία, Χημεία των πρωτεϊνών, Ενδοκρινολογία-Μεταβολισμός, κ.α. Οι ερευνητές πρέπει να διεξάγουν στην παρούσα στιγμή έρευνα, με προοπτική μελλοντικών ερευνών στα συγκεκριμένα πεδία.

Οι ερευνητές μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για περισσότερες από μία έρευνες, αρκεί να πρόκειται για διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα.

Υποψηφιότητες οργανώσεων, ιδρυμάτων και Ινστιτούτων είναι δεκτές χωρίς περιορισμό στον αριθμό των ερευνητών τους αλλά από ακαδημίες θα γίνει δεκτός περιορισμένος αριθμός ερευνητών.

Όλες οι πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα: http://www.ms-fund.keio.ac.jp/prize/index.html

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να μετατραπούν σε αρχείο PDF και ν’ αποσταλούν με ηλ. ταχυδρομείο: k-nomination@adst.keio.ac.jp ή ταχυδρομικώς: Office of the Keio University Medical Science Fund

35 Shinanomachi, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8582, Japan.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Tags: , , , , , , , ,