Ποια σημεία πρέπει να προσέξετε στη συμπλήρωση του πρώτου σας βιογραφικού

cv_kakourouΓια τους περισσότερους από σας το επόμενο βήμα, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας, είναι να ψάξετε δουλειά. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης σας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε το βιογραφικό σας για πρώτη φορά. Πιθανοί προβληματισμοί που μπορεί να έχετε κατά τη σύνταξη του πρώτου βιογραφικού σας είναι πώς να το συμπληρώσετε, ποια είναι η κατάλληλη φόρμα να επιλέξετε γι’αυτό και πώς θα «καλύψετε» το γεγονός ότι έχετε μηδαμινή έως μικρή εργασιακή εμπειρία στα μάτια ενός πιθανού εργοδότη που θα το διαβάσει για να τον πείσετε να σας καλέσει για συνέντευξη. Τα σημεία που παρατίθενται παρακάτω θα σας βοηθήσουν να ξεπεράστε τις δυσκολίες στη συμπλήρωση του πρώτου σας βιογραφικού σημειώματος.

Πριν αρχίσετε να το συντάσσετε:

Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε το βιογραφικό σας, δείτε δείγματα βιογραφικών από τον περίγυρο σας και αναζητήστε φόρμες βιογραφικών στο διαδίκτυο στις οποίες μπορείτε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Μην περιοριστείτε στα πρώτα δείγματα που θα βρείτε, είναι προτιμότερο να έχετε δει αρκετά πριν αρχίσετε να το συντάσσετε. Αυτό θα σας παρέχει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς να το συμπληρώσετε και τι θα πρέπει να συμπεριλάβετε.

Κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του βιογραφικού σας:

Αφού μελετήσετε τα δείγματα που συγκεντρώσατε και πριν αρχίσετε να καταγράφετε αναλυτικά το βιογραφικό σας συντάξτε τη βασική του δομή. Η δομή θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε πιο ολοκληρωμένα τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με εσάς και την πορεία σας χωρίς να ξεχάσετε ή να παραλείψετε τίποτα. Ακολουθεί ένας ενδεικτικός τρόπος με τον οποίον θα μπορούσε να δομηθεί ένα βιογραφικό:

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τόπος και ημερομηνία γέννησης, στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.

Προσωπικά χαρακτηριστικά: Σε μία προσωπική πρόταση καταγράψτε κάποια βασικά στοιχεία που σας χαρακτηρίζουν και θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό.

Εκπαίδευση: Ξεκινήστε με το πιο πρόσφατο πτυχίο και συνεχίστε καταλήγοντας στο πιο παλιό χρονολογικά.

Εργασιακή εμπειρία: Αυτό το κομμάτι ίσως έχει και τη μεγαλύτερη δυσκολία επειδή δεν έχετε ακόμα ικανοποιητική προϋπηρεσία. Καταγράψτε κάθε θέση στην οποία έχετε τυχόν εργαστεί, ακόμα και για μικρό χρονικό διάστημα, είτε με αμοιβή είτε εθελοντικά και τα καθήκοντα που είχατε στην κάθε μία, έστω και αν δεν τις θεωρείτε πολύ σχετικές. Επίσης, μην παραλείψετε να αναφέρετε την πρακτική άσκηση σε περίπτωση που κάνατε.

Επιμόρφωση: Απαριθμήστε τα συνέδρια και σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει χωρίς να παραλείψετε το γνωστικό τους αντικείμενο και τους φορείς διοργάνωσης. Ξεκινήστε από το πιο πρόσφατο και καταλήξτε στο πιο παλιό χρονολογικά.

Άλλες γνώσεις: Σε αυτήν την ενότητα συμπεριλαμβάνονται τόσο η γνώση υπολογιστών, ξένων γλωσσών όσο και οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείστε τον ελεύθερο χρόνο σας (χόμπυ).

Δεξιότητες: Αναφερθείτε σε δεξιότητες που έχετε αποκτήσει μέχρι τώρα είτε μέσω των σπουδών σας είτε μέσω της εργασιακής σας εμπειρίας εφόσον υπάρχει ή της συμμετοχής σας σε άλλες δραστηριότητες.

Γενικές οδηγίες:

  • Να θυμάστε ότι ένας μελλοντικός εργοδότης θα επηρεαστεί όχι μόνο από το περιεχόμενο του βιογραφικού σας αλλά και από την εικόνα του. Συνεπώς, αφού το ολοκληρώσετε και πριν το στείλετε, αφιερώστε κάποιο χρόνο στο να το μορφοποιήσετε κατάλληλα ώστε να είναι ενδιαφέρον. Κατηγοριοποιήστε τις πληροφορίες, αποφύγετε τις μακροσκελείς προτάσεις και προσέξτε τα συντακτικά και ορθογραφικά λάθη. Ένα μακροσκελές βιογραφικό χωρίς οργάνωση κουράζει, οδηγεί σε απώλεια ενδιαφέροντος και δε βοηθάει το μελλοντικό εργοδότη να εστιάσει σε σημαντικές πληροφορίες. Από την άλλη, η ύπαρξη ορθογραφικών και συντακτικών λαθών μειώνει αισθητά τις πιθανότητες σας να προτιμηθείτε για μία συνέντευξη. Για να είστε, λοιπόν, σίγουροι για την καλύτερη εικόνα του βιογραφικού σας ζητήστε τη βοήθεια ενός δικού σας ατόμου με περισσότερη εμπειρία από σας ή κάποιου ειδικού στο συγκεκριμένο θέμα, πριν το στείλετε.
  • Σε καμία περίπτωση, μην παρασυρθείτε να βάλετε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό σας προκειμένου να το εμπλουτίσετε. Οι εργοδότες μπορούν να διασταυρώσουν τα στοιχεία που παραθέτετε ή να σας θέσουν πιο διευκρινιστικές ερωτήσεις για στοιχεία που καταγράφετε στο βιογραφικό σας. Γι’ αυτό και θα βρεθείτε σε πολύ δύσκολη θέση όταν αποκαλυφθεί ότι συμπεριλάβατε αναληθείς πληροφορίες ή δε μπορέσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα σας κάνουν. Ακόμα και στην περίπτωση που η εργασιακή σας εμπειρία είναι μηδαμινή, είναι προτιμότερο να πείτε την αλήθεια και να εστιάσετε σε άλλα σημεία που θα ενισχύσουν τις πιθανότητες να σας προτιμήσουν για μία συνέντευξη, όπως οι ακαδημαϊκές ή άλλες δραστηριότητες σας ή οι λόγοι που θέλετε να εργαστείτε στη συγκεκριμένη εταιρεία. Τέλος, μη δώσετε στοιχεία ατόμων στα οποία θα απευθυνθεί ο εργοδότης για να πάρει συστάσεις για σας αν δεν τους έχετε ζητήσει την άδεια γιατί μπορεί να εκτεθείτε. Μπορείτε να αναφέρετε ότι συστάσεις θα δοθούν, εφόσον ζητηθούν. 

Ναταλία Κακούρου

Tags: , , , , , , , ,