«Πράσινο φως» για την ανάπλαση του άξονα Πανεπιστημίου-Πατησίων

«Πράσινο φως» για την έναρξη των έργων ανάπλασης του άξονα Πανεπιστημίου-Πατησίων έδωσε και επισήμως το ΥΠΕΚΑ, με την υπογραφή της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Tο έργο, είναι συνολικού προϋπολογισμού 78,5 εκατ. ευρώ και αποτελείται από ένα σύνολο μικρότερων έργων που χωρίζονται σε δύο ενότητες, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν αντίστοιχα από το ΥΠΕΚΑ με 37.974.000 ευρώ –μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)– και την Περιφέρεια Αττικής με 40.526.00 ευρώ –μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ Αττικής).

anaplash

Οι κυριότερες παρεμβάσεις είναι:

  • Επέκταση της γραμμής του τραμ από το Σύνταγμα έως την πλατεία Αιγύπτου, διά μέσου των οδών Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Πατησίων
  • Ανασχεδιασμός του δημόσιου χώρου μεταξύ των οδών Ακαδημίας και Σταδίου, της λεωφόρου Αμαλίας και της οδού Πατησίων μέχρι την πλατεία Αιγύπτου, όπου θα υπάρξουν εκτεταμένες πεζοδρομήσεις.
  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ανασχεδιασμός των δρομολογίων των αστικών συγκοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η πρόσβαση – κίνηση των πολιτών στο κέντρο της πρωτεύουσας.
  • Επανασχεδιασμός της πλατείας Ομονοίας από την οδό Πατησίων έως την οδό 3ης Σεπτεμβρίου, ώστε το Σύνταγμα και η Ομόνοια να αποτελέσουν επιτέλους δύο πράσινες αστικές πλατείες.
  • Στην πλατεία Δικαιοσύνης θα φιλοξενούνται δραστηριότητες σε ένα σκιασμένο προαύλιο με δυνατότητες στάσης και παραμονής.
  • Παρεμβάσεις προβλέπονται για την οδό Κοραή ως ελεύθερο δημόσιο χώρο
  • Εισαγωγή υδάτινων στοιχείων στις πλατείες Ομονοίας και Δικαιοσύνης, στην Κοραή και στον χώρο εμπρός από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
  • Διαμόρφωση ενός συνεκτικού δικτύου πρασίνου που θα ενώνει τον δημόσιο χώρο προς κάθε κατεύθυνση, με επίκεντρο την Πανεπιστημίου και η αειφόρος διαχείριση νερών, μέσω της αξιοποίησης ομβρίων για την άρδευση του πρασίνου.

Τέλος, στην υπογραφείσα ΑΕΠΟ προβλέπονται δράσεις παρακολούθησης που διασφαλίζουν τη θετική περιβαλλοντική συνεισφορά του έργου, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2016.

Πηγή: onair24.gr

Tags: , , , , ,