Πρόσφατες αλλαγές στις εξετάσεις GMAT και GRE

gmat2Όταν οι υποψήφιοι/-ες για μεταπτυχιακές σπουδές στη διoίκηση επιχειρήσεων ερωτούνται τι φοβούνται περισσότερο σχετικά με τη διαδικασία των αιτήσεών τους, η τυπική απάντηση είναι «το GMAT». Αυτό δεν προξενεί έκπληξη αφού το GMAT συνιστά μια απαιτητική εξέταση που προσαρμόζεται στην ικανότητα των εξεταζομένων και γίνεται όλο και πιο δύσκολο όταν οι ερωτήσεις απαντώνται σωστά. Το GMAT αξιολογεί την κριτική σκέψη και την ικανότητα διαχείρισης χρόνου και άγχους, δηλαδή τις ίδιες επαγγελματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον τομέα των επιχειρήσεων. Επίσης, οι περισσότερες οικονομικές σχολές δέχονται πια και το GRE αντί για το GMAT σαν κριτήριο εισαγωγής στα προγράμματά τους. Έτσι το GMAT και το GRE, παρόλο που απαρτίζουν μόνο ένα μέρος του πακέτου της αίτησης των υποψηφίων φοιτητών/-ριών, αποτελούν σημαντικά κριτήρια εισαγωγής σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα οικονομικών σχολών.

Σε διάστημα ενός έτους οι μητρικές εταιρείες των διαγωνισμών GRE και GMAT, η ETS και η GMAC αντίστοιχα, έχουν κάνει σημαντικές αλλαγές στις δύο εξετάσεις. Η ETS άλλαξε την κλίμακα βαθμολόγησης στο GRE και εισήγαγε νέους τύπους ερωτήσεων στις ποσοτικές και λεκτικές ενότητες ενώ αφαίρεσε τις ερωτήσεις αναλογιών και αντωνύμων. H GMAC, με τη σειρά της, εισήγαγε μία νέα ενότητα στο GMAT, το λεγόμενο Integrated Reasoning (Ενοποιημένη Συλλογιστική), το οποίο αξιολογεί την ικανότητα ταυτόχρονης ανάλυσης πολλαπλών τύπων δεδομένων. Υπό το φως των αλλαγών είναι δύσκολο να προβλεφθεί εάν το GRE ή το GMAT θα είναι ευκολότερο για τον μέσο εξεταζόμενο, ωστόσο η γενική εντύπωση είναι ότι το GMAT παραμένει ως η πλέον αντιπροσωπευτική εξέταση για εισαγωγή στα business schools. Από την άλλη μεριά, το GRE προσδίδει ποιοτικό εύρος στο βέλτιστο μείγμα μιας τάξης MBA στην οποία συμμετέχουν σπουδαστές/-ριες που έχουν επιτύχει υψηλές βαθμολογίες στο GRE, λόγω της μεγαλύτερης ποικιλίας επιστημονικών υποβάθρων των φοιτητών/-ριών στην τάξη.

Η Ενοποιημένη Συλλογιστική του GMAT διαφέρει από τη μαθηματική (Quantitative) και λεκτική (Verbal) ενότητα του διαγωνισμού σε δύο σημαντικά σημεία. Πρώτον, εξετάζει τόσο μαθηματική όσο και λεκτική λογική, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, και δεύτερον, επιπλέον των παραδοσιακών απαντήσεων σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις συμπεριλαμβάνουν τρεις άλλους διαφορετικούς τύπους. Συνάμα, και οι νέες μορφές ερωτήσεων είναι τεσσάρων τύπων: Συλλογιστική Πολλαπλών Πηγών (Multi-Source Reasoning), Ανάλυση Πινάκων (Table Analysis), Ερμηνεία Γραφικών (Graphics Interpretation) και Διμερής Ανάλυση (Two-Part Analysis).

Η φιλοσοφία του Integrated Reasoning είναι να αξιολογήσει πόσο καλά οι διαγωνιζόμενοι/-ες μπορούν να διακρίνουν και να αναλύουν σύνθετα δεδομένα. Η αλλαγή επήλθε καθώς οι οικονομικές σχολές δέχονται αυξανόμενη πίεση από εταιρικούς εργοδότες να διδάσκουν μαθήματα ανάλυσης δεδομένων, για να προετοιμάσουν καλύτερα τους μαθητές/-ριες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα συναντήσουν μετά την αποφοίτησή τους, λόγω της ταχύτητας που απαιτείται για τη λήψη περίπλοκων αποφάσεων στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Δεδομένου ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας ακόμη χρόνος να συλλεχθούν επαρκή στατιστικά στοιχεία για ουσιαστική σύγκριση των υποψηφίων, επί του παρόντος το Integrated Reasoning δεν αποτελεί τόσο σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης όσο θα αποτελέσει στο μέλλον. Συνεπώς μια σωστή στρατηγική θα ήταν να διαχειριστούν συνετά οι διαγωνιζόμενοι/-ες τον χρόνο της εξέτασής τους, γιατί αφού τελειώσουν με το Integrated Reasoning επείγει να ανακτήσουν δυνάμεις πολύ γρήγορα για τα δύο υπόλοιπα και πιο σημαντικά μέρη, το μαθηματικό και το λεκτικό μέρος. Συνεπάγεται λοιπόν κατά τη διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας για το GMAT οι υποψήφιοι/-ες να εξασκούνται με πολλά πλήρη τεστ, συμπεριλαμβανομένων της έκθεσης και του Integrated Reasoning, για να ενισχύσουν την αντοχή τους.

Διαμαντής Σιάτρας, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Ομίλου Network

Tags: , , , , , , , , ,